Gi en gave
Meny
Foto: Google Maps Last ned

NMS investerer i diakonalt prosjekt ved bispeboligen i Stavanger

Diakonhjemmet og NMS har kjøpt eiendommen Domkirkens sykehjem på Eiganes i Stavanger. Planen er å bygge omsorgsboliger.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Eiendommen i Dues vei i Stavanger, med gateadresse 9 og 11, har en sterk kirkelig forankring. Her står bygningen som tidligere rommet et diakonalt sykehjem. Nærmeste nabo er den tidligere boligen for biskopen i Stavanger. «Stallen» ved bispeboligen benyttes i dag som et samtalesenter i regi av Stavanger bispedømme. Nå har NMS og Diakonhjemmet inngått avtale om å kjøpe det tidligere sykehjemmet med dertil hørende tomt som er på fem mål.

Investering for framtiden

Generalsekretær Helge S. Gaard er glad for samarbeidet med Diakonhjemmet om denne investeringen.

– Når v­i går inn i dette samarbeidet, er det for å styrke utviklingen av vår eiendom på Misjonsmarka, som ligger i gangavstand til området i Dueveien.  På Misjonsmarka samarbeider vi tett med VID, et samarbeid som blant annet inkluderer utdannelse innen omsorgsyrker. Når vi nå kjøper sykehjemstomta på Eiganes, som ligger i gangavstand til Misjonsmarka, styrkes VID ved at det blir et større miljø for praksisplasser og med mulighet til å utvikle framtidens omsorgsboliger gjennom VIDs forskning.

Samtidig er Gaard tydelig på at denne investeringen ikke går på bekostning av misjonsarbeidet.

– ­Dette er en eiendomsinvestering. Alt tyder på at dette en god investering som vil gi ytterligere inntekter til vårt formålsarbeid, sier han. Samtidig understreker han at NMS er glad å være en støttespiller til diakonalt arbeid i Norge, ikke minst ved at Diakonhjemmet gjennom dette samarbeidet etablerer seg i Stavanger.

Diakonhjemmet satser i Stavanger

Diakonhjemmet er også invitert til å samarbeide med Stiftelsen Domkirkens Sykehjem om utviklingen av Bispehagen som skal etableres i den gamle Bispeboligen. Med dette ønsker Diakonhjemmet å starte en langsiktig satsning på utvikling av omsorgstjenester i Stavanger kommune.

Nylig var de tre aktørene bak initiativet på besøk på tomtene som grenser til hverandre i Dues vei. En frodig vegetasjon, store og høye trær, blomstereng, nyklippet plen og rester av en forlatt urtehage gir de praktfulle eiendommene karakter av en romslig park. Eiendommene har en eksepsjonell beliggenhet og er i tillegg delvis omringet av det tradisjonelle steingjerdet som pryder kysten på Jæren.

 

Unik mulighet

– Utgangspunktet er at NMS og Diakonhjemmet er medeiere i VID vitenskapelige høyskole og allerede samarbeider gjennom VID.  Å bidra til å skape en god utviklingskontekst for VIDs utdanninger og forskning på ny campus og legge til rette for utvikling av bærekraftige omsorgstjenester som svarer på behov i byen Stavanger, er en unik mulighet som vi måtte gripe, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet.

Også stiftelsen Domkirkens sykehjem er glad for samarbeidet som nå blir inngått.

– Stiftelsen Domkirken sykehjem var også opptatt av å finne en aktør med en sterk forankring i kirken. Diakonhjemmets formål åpner dessuten for et betydelig diakonalt og sosialt fotavtrykk på den videre utviklingen av den tidligere Domkirkens sykehjem og den kommende «Bispehagen», sier Stig Ellingsen, styreleder for Stiftelsen Domkirkens sykehjem.

Økende behov

Stavanger kommune har i dag gode og differensierte tilbud om omsorgstjenester. Kommunen beskriver også i sin plan for omsorgsbygg 2019-2034 et voksende og omfattende behov for omsorgstjenester, nødvendigheten av å ta i bruk nye boligløsninger og en vilje til å samarbeide med ideelle aktører.

– Vi ser derfor fram til Stavanger kommunes videre politiske og administrative prosesser knyttet til driften av omsorgsboliger, sier Ingunn Moser.

Vil samarbeide

– Diakonhjemmet Omsorg som utvikler og leverer omsorgstjenester flere steder i Oslo, har en bred portefølje av tilbud samt et tett samarbeid med VID om både utdanning og forskning. Jeg ser frem til å gå nærmere i dialog med kommunen, Stiftelsen Domkirkens Sykehjem og VID på andre siden av sommeren for å utforske og konkretisere nærmere muligheter, sier Helle Gjetrang, administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg.

– Jeg er også veldig fornøyd med dette initiativet som blir både strategisk viktig og riktig for videreutviklingen av VID sier Bård Mæland, rektor på VID vitenskapelige høgskole.

– ­Nærhet til fag- og praksisområdene i dagens VID Sandnes (blant annet vernepleie, ergoterapi, rehabilitering og medborgerskap) så vel som VID Stavanger (blant annet teologi, religionsstudier og interkulturell kommunikasjon) er et viktig fortrinn. Diakonhjemmet Omsorg har et sterkt ønske om å stille kompetanse og erfaring til disposisjon i videreutviklingen av omsorgstjenester i Stavangerregionen, avslutter Helle Gjetrang.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp