Gi en gave
Meny
Foto: Eivind Hauglid Last ned

NMS henter hjem Afrika-misjonærer

Koronakrisen får nye konsekvenser. Nå henter NMS hjem sine misjonærer fra Afrika.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Vi har for tiden misjonærer i tre land i Afrika som vi ønsker skal komme til Norge. Hovedårsaken er at vi frykter at helsevesenet i disse landene ikke vil kunne gi god nok behandling hvis noen av våre utsenderinger skulle bli smittet, sier Per Ivar Johansen, som er konstituert generalsekretær i NMS. Han opplyser at de tre landene det gjelder, er Madagaskar, Etiopia og Mali.

Beredskapsgruppen i NMS har i disse smittetider hyppige og jevnlige møter. Spørsmålet om evakuering av misjonærene er blant spørsmålene som beredskapsgruppen stadig drøfter.

Når det gjelder tidspunktet for når misjonærene skal hentes hjem, avgjøres dette etter samtale med den enkelte.

– Til nå har ingen av våre misjonærer vært i situasjoner som skulle tilsi at de er i fare. Generelt er det jo rapportert om langt færre smittede i Afrika enn i Norge. Men vi forventer at smitten også kommer dit.  I tillegg er det et risikomoment at svært mange flyruter nå legges ned, hvilket gjør at det på et senere tidspunkt kan bli vanskelig/umulig å gjennomføre en hjemreise om en skulle ønske det. Derfor tilrår vi nå hjemreise, men går i dialog med dem det er aktuelt for, sier Johansen.

Johansen presiserer at evakueringen også gjelder frivillige medarbeidere som for tiden befinner seg i de afrikanske landene.

Når det gjelder NMS-misjonærene i Asia, har beredskapsgruppen foreløpig konkludert med at disse ikke er spesielt korona-utsatte. Helsevesenet i det to aktuelle landene; Thailand og Hong Kong, holder dessuten så høy standard at man forventer at de smittede vil få behandling som er like god som den det norske helsevesenet kan gi.

NMS-utsendingene som arbeider i Europa er foreløpig ikke omfattet av evakueringsplanene.

Deltagerne på ungdomsutvekslingsprogrammene Ucrew (Frankrike, Spania og England) og Connect (Brasil og Madagaskar) har fått beskjed om at de må reise hjem.

For de ansatte i NMS i Norge, er det innført reiseforbud til utlandet. Også i Norge er det innført strenge begrensinger på reisevirksomheten. Dessuten har NMS fattet vedtak om at alle arrangementer fram til 31. mars skal avlyses.

NMS hadde planlagt en fellesturnè med Helge S. Gaard og rockebandet Levi Henriksen & Babylon Badlands i vår. Foreløpig er denne turneen utsatt til høsten. Alle leirer som NMS og NMSU arrangerer er avlyst.

En stor del av de ansatte i NMS jobber nå fra sine hjemmekontor. Foreløpig har ikke permitteringer av dem vært drøftet.

Også NMS Gjenbruk gjør en innsats for å stanse smitten. Alle butikkene i kjeden vil bli stengt inntil videre.

 

Trenger du mer opplysninger? Ta kontakt med konstituert generalsekretær Per Ivar Johansen (40406011)

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp