Gi en gave
Meny

NMS Global i støpeskjeen

Foto: Lise Tørnby: Produktiv kaffepause mellom Dag Rune Sameien, Signe Marie Riiser og Stein Hinderaker. Riiser var med som ekstern konsulent. Last ned
- Endelig, nå er vi i gang sa flere fra NMS Global, da flere i avdelingen var samlet på NMS sitt kurs- og misjonssenter Himmel og Hav fra 3-5 april for å konkretisere hvordan NMS skal jobbe med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet i en ny tid. Integrert trosliv vokste frem som et viktig element.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Med utgangspunkt i forslaget til ny NMS strategi var målet med samlingen å starte arbeidet med å utarbeide handlingsplaner, mål og tiltak for den nyetablerte avdelingen.

Med utgangspunkt i eget trosliv

-Slik de første misjonskvinnene lot seg engasjere av sitt møte med Jesus, til å dele tro, tid og penger, kan vi i NMS Global få være med å bære flammen inn i vår tid, sa leder av NMS Global Lise Tørnby i sin innledning til samlingen. Det var stor enighet i forsamlingen om at misjon må starte med eget trosliv. Pilen må peke innover mot egen tro, men også mot eget forbruk.

– Kanskje må vi kjempe mot vår egen grådighet som en del av kampen mot urettferdighet, sa Anne Karin Kristensen, leder av seksjon for Fattigdomsbekjempelse og diakoni.

Lise Tørnby, leder for NMS Global

Misjon i en ny tid

Hvordan tenke nytt om misjon og hvordan gjøre misjon i vår egen tid, var et viktig spørsmål på dagsorden. En av deltagerne formulerte seg slik: – Det er inspirerende at mange ønsker å tenke nytt. Det handler om å ta grep for å ta vare på oppdraget.

– Misjon er ikke lenger en bevegelse fra nord til sør, men bevegelser på tvers i den verdensvide kirke. Å være en del av kirkens globale fellesskap, der alle deler det de har i bønn til Gud, fremstår som stadig mer sentralt, sa Lise Tørnby.

Kirkenes verdensråd (KV) sitt misjonsdokument «Misjon og evangelisering i landskap i endring fra 2012» påpeker nettopp at de fleste kristne i dag bor i det globale sør /øst. Tanken om misjon som en bevegelse fra «sentrum» til «periferi» utfordres med dette av KV, som sier at fokus nå må være på randsonene. De utfordrer vestlige misjonsorganisasjoner til å tenke om igjen om misjon og evangelisering.

Fra hjerte til hjerte

I arbeidet med å gjøre ordene i strategien «En levende kirke over hele gjorden» om til handling, ble integrert trosliv et sentralt tema. Stikkord som å dele, å leve sammen, nettverk og utruste hverandre ble også viktig. Det handler om bevegelser fra menneske til menneske, fra deg til meg.

Mali misjonær og rådgiver i diakonal menighetsutvikling Ingvald Andersen Frøyen sa det slik:

– Skal vi endre verden må vi gå gjennom enkeltmennesker. Jesus endret nettopp verden ved å møte den enkelte.

Tekst: NMS-info

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp