Gi en gave
Meny
Last ned

Ny optimisme preger generalforsamlingen i NMS

Siden forrige generalforsamling har NMS vært gjennom år med store underskudd, oppsigelser og kriser. Nå er imidlertid organisasjonen friskmeldt økonomisk.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Normalt er det tre år mellom generalforsamling i NMS. Men siden Norge og store deler av verden har vært gjennom en global nedstengning på grunn av koronapandemien, er det nå seks år siden forrige generalforsamling.

Ulike utfordringer

I løpet av disse seks årene, har NMS hatt to landsstyreledere. I den første delen av perioden var Helge S. Gaard landsstyremelder, mens Bjørg Tysdal Moe har hatt dette vervet de siste årene. De to presenterte derfor en seksårsmelding sammen.

–        Vi har arbeid i 17 land. Dette er ulike land, med ulike utfordringer. Vi er i Asia, der kirkene i flere av de mest folkerike landene er preget av små kristne fellesskap. I Øst-Afrika samarbeider vi med kirker som derimot er preget av store menigheter og fin vekst. I Europa og Brasil samarbeider vi med historiske kirker, som også har sine utfordringer, sa Gaard under sin presentasjon av seksårsmeldingen.

Foreningene fortsatt viktige

Blant sakene som Bjørg Tysdal Moe var innom, var de ulike delene av arbeidet i Norge. Hun nevnte blant annet NMS har 970 foreninger. I de siste regnskapsåret har disse bidratt med inntekter på 10 millioner kroner.

–        Foreningen er fortsatt en viktig del av arbeidet til NMS. Vi har hatt en aksjon for å øke antall små fellesskap, men i første omgang har denne ikke gitt de store resultatene. Men arbeidet med å styrke arbeidet med foreninger og små fellesskap må fortsette, slo hun fast. Hun trakk også fram arbeidet med samarbeidsavtaler NMS har med menigheter i med Den norske kirke. Det er nå 550 menigheter som har en slik avtaler.

–        Disse menighetene bidra også med ti millioner kroner. I Hinna menighet, der jeg er leder i menighetsrådet, har vi en slik avtale. Den bidrar til å holde menighetens oppmerksomhet om misjon levende, sa hun.

Rigget for framtiden

Ellers forteller årsmeldingen også en historie en organisasjon som har vært i dyp økonomisk krise, til dagens tilstand som er preget av regnskapsmessig balanse og overskudd på regnskapene. I 2017 og 2018 var det underskudd og oppsigelser, i 2019 kom man i balanse, mens man de siste årene har hatt overskudd.

–        NMS er i dag rigget for framtiden, med en ansvarlig økonomi i balanse, sa Bjørg Tysdal Moe til applaus fra de drøyt 400 stemmeberettigede delegatene.

Bildetekst: Bjørg Tysdal Moe kunne konstatere at økonomien til NMS nå er i balanse. Foto: Anette Thingbø Sundnes.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp