Gi en gave
Meny
Foto: Ole Syltebø Last ned

Lærerik og hyggelig manns-weekend

Den tradisjonelle mannsweekenden på Phillipshaugen ble avviklet 21. – 22. februar 2020 og 17 mannfolk hadde funnet vegen til Øksendalen. Viktige tema for helga var kristen identitet, glimt fra kirkebesøk i Egypt, «kva misjonen gjer med verda» og kulturelt foredrag om engelsktida i Sunndalen. Det var virkelig et mangfoldig program og innimellom fikk vi tid til fysisk aktivitet og hygge rundt måltidene. Arne Drøpping var som vanlig primus motor bak arrangementet og vert for weekenden.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Kristen identitet var et hovedtema som vi ble påminnet også i andre deler av helga. Petter Dahle gav oss en orientering om begrepene omkring identitet og kom med flere tankevekkende utsagn i løpet av kvelden.  Et viktig poeng i hans preken var at de dypeste elementene i identiteten først handler om relasjoner og sekundært om individ.  Dette ga grunnlag for utdypninger og senere også samtale om temaet.  Videre poengterte Petter at identiteten må hvile på noe som er sterkt nok til å bære vekten av vårt liv. En naturlig oppfølging av dette var at menneske skapt som Guds barn, det er sterkt nok til å bære vår identitet.  Det er viktig for vår identitetsforståelse at vi har klart hvem vi tilhører.  Når vi er skapt av Gud og tilhører Gud, så vil det danne et fast grunnlag som er sterkt nok til å bære vår identitet som kristne.  Relasjonen blir dermed at vi hører Kristus til og er skapt som hans barn. Dette er en identitet som er altomfattende og ligger bak de ulike roller vi har også i jobb og familie.

Petter Dahle formidlet også sterke inntrykk fra besøk sammen med prestekollegaer i Møre hos biskop Thomas i Egypt høsten 2019.  I ørkenen mellom Kairo og Alexandria har biskop Thomas bygget Anafora, et senter for åndelig liv og menneskelig felleskap. Hit kommer mennesker både fra Egypt og andre deler av verden for å lytte til biskop Thomas.  Han ønsker å løfte opp mennesker, enten det gjelder gutter som har falt ut av skolen eller andre svake grupper.  Et sterkt vitnespyrd om en frimodig og aktiv kirke.

Tommy Fossum har skrevet bøker og satt seg godt inn i lokalhistorien om Lort Phillip som ikke bare bygde Phillipshaugen.

Bjørn Hovde foreleste om misjonens virkning i samfunnet, og med hovedvekt på nyere forskning som dokumenterer hvordan misjon har påvirket samfunnsutviklingen, gitt mennesker utdanning og frihet og banet veg for en demokratiutvikling i mange land. Det er interessant at forskere med et annet perspektiv enn misjon nå har satt fokus på misjonens ringvirkninger i samfunnet.  Misjonens rolle i kirkebygging og evangelisering er jo godt kjent, noe annet med ringvirkninger i bred forstand og virkninger av diakonalt arbeid. Tankevekkende og interessant innlegg.

Det kulturelle innslaget dette året vakte også stor interesse. Det var ukjent for mange at engelskmenn var pionerer i reiseliv og turisme i siste del av 1800-tallet., men til sammen 6 ulike ferie- og overnattingsted på Nordmøre. Han elsket det rolige livet i naturen og spesielt elvefisket etter laks. Dette inspirerte ham til å bli turistgrunder og spesielt engelske laksefiskere ble tiltrukket av livet i Romsdalen og Nordmøre.  En besnærende del av lokalhistorien som lever videre gjennom anleggene som fortsatt står.  Årlig fremføres også teaterstykket «Lady Arbuthnott – frua på Elverhøy»  på Sunndalsøra.  I år er det 25. gang stykket fremføres og her kan tilhørerne stifte bekjentskap med historiske personer fra engelsktida.

Hyggelig rundt måltidene

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp