Gi en gave
Meny
Last ned

Denne bønnen bes av alle som ber "Fader vår" og har fulgt NMS i alle år

"La ditt rike komme!" står nå som innledning eller overskrift på strategiplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen i Stjørdal i sommer og skal lede oss i arbeidet framover mot 2030.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Guds rike kommer når evangeliet om Jesus spres i ord og handling slik at det blir en levende kirke over hele jorden.

Derfor vil NMS  
– være en misjonal og diakonal kirkebygger i en verdensvid kontekst.
– satse på utsendelse og utveksling.
– frigjøre talenter og forløse ressurser.
– utløse og følge opp lokalt og globalt engasjement for misjon.
– forbedre samhandling og effektivisering i egen organisasjon.

Så kort kan det sammenfattes, men for sikkerhets skyld er det i strategien satt inn noen underpunkter som skal gi en retning.

Likevel er det fortsatt ganske generelt og lite konkret om hva dette innebærer. Derfor arbeider alle avdelinger i NMS denne høsten med å konkretisere hva dette skal bety i det daglige misjonsarbeidet lokalt i Norge og globalt ute i den store verden.

Her kan du gi en gave til NMS’ verdensvide arbeid. 

Hva er misjon i Laos i dag, på Madagaskar, i Kamerun, i Estland, i Midtøsten og alle andre steder vi ønsker å bidra til misjonsarbeid? Hvordan skal vi gjennom våre samarbeidspartnere kunne bidra med og til at nye folk og grupper blir nådd med evangeliet og at det samtidig bidrar til at urettferdighet bekjempes og fattigdom utryddes?

Hvor mange utsendinger skal vi ha, og hvor mye utveksling samtidig som vi vil ha et mål om både å styrke relasjonsbygging og å redusere vår reisevirksomhet? Hvordan kommunisere og hvordan finansiere?

Under ligger et ønske om at NMS skal være med på å drive misjon ved selv å delta sammen med andre, vi skal ikke bare finne gode prosjekter rundt i verden som vi skal være med å finansiere.

Det begynner med bønn, et ønske om at Guds rike skal vokse og at Gud kaller oss til sine medarbeidere. Ved å be, skal vi planlegge og samtidig være åpne for at Gud underveis kan åpne muligheter vi ikke visste om. La ditt rike komme!

Her kan du gi en gave til NMS’ verdensvide arbeid. 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp