Gi en gave
Meny
Last ned

Kriserammet NMS gir koronahjelp til fattige samarbeidspartnere

Mens NMS er i en dyp korona-krise, klarer likevel organisasjonen å gi helsehjelp til samarbeidspartnere i fattige land.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Som følge av redusert aktivitet i noen prosjekter pga av koronatiltak, har vi klart å omdisponere midler som skal hjelpe våre samarbeidspartnere i Kamerun, Etiopia, Pakistan og på Madagaskar, sier Helge S. Gaard, som fikk kastet de massive koronaproblemene i fanget da han startet som generalsekretær 1. april. Noe av det første han tok fatt på, var å se om NMS kunne gi hjelp til sine samarbeidspartnere.

Helsearbeid

Helge S. Gaard sier at flere av samarbeidspartnerne til NMS har store helseavdelinger. Noen driver sykehus og klinikkvirksomhet, mens andre har fokus på forebyggende helsearbeid.

– Felles for dem er at de har en organisasjon som kan hjelpe myndighetene med å stanse epidemien. Men for at de skal få brukt sine ressurser, trenger de penger. I vår nåværende situasjon har vi ikke klart å omdisponere mer enn til sammen en halv million kroner. Men dette er penger som straks vil bli satt inn i helsearbeidet.

Forståelse hos samarbeidspartnerne

– Betyr det at NMS nå har økonomiske midler som dere kan sette inn i dette arbeidet?

– Hovedgrunnen til at vi kan stille disse pengene til rådighet, er at det er aktiviteter som ikke kan gjennomføres som følge av koronatiltakene. Våre samarbeidspartnere er innforstått med disse omprioriteringene, ja de støtter dem fullt ut, sier Helge Gaard, som også legger til at det rundt om blant norske misjonsvenner er flere som har satt i gang innsamlingsprosjekter for å gi midler til samarbeidskirkene til NMS.

Lys i tunnelen

For NMS har de siste ukene fortont seg som en kamp mot en lang rekke av dårlige nyheter. Det største problemet for Norges eldste misjonsorganisasjon er at de 51 butikkene i NMS Gjenbruk har blitt nødt til å stenge dørene.

– For oss utgjør dette et ukentlig tap på 1,3 millioner kroner. Det sier seg selv at det ikke er enkelt å fylle opp et så stort hull i våre inntekter. Heldigvis har vi oppnådd noe reduksjon i husleie gjennom forhandlinger med dem som eier butikklokalene, men det er langt fra nok til å kompensere tapet, sier Gaard, som tirsdag ble presentert foreløpige innsamlingstall som førte til at han ser noe mindre mørkt på den økonomiske situasjonen i NMS.

– Som følge av at vi regnet med at kirkeofringer og inntekter gjennom avtaler vi har med menigheter ville falle bort, har vi kalkulert med en nedgang i gaveinntekter på omkring en halv million i uka. Men de tallene vi ble presentert i dag, viser gledelig nok motsatt tendens. Foreningsgavene går opp, det samme gjør kirkeofringer og tilfeldige gaver. Der vi trodde at vi skulle få en nedgang i gaveinntektene, har vi faktisk fått en oppgang. Ennå er det langt igjen til å fylle hullet etter bortfall av inntektene fra gjenbruksbutikkene, men vi ser i alle fall noe positivt i at giverne tar ansvar, sier Helge S. Gaard, som opplyser at hele NMS nå gjennomgår dramatiske kostnadskutt. Den største utgiftsreduksjonen skjer gjennom permitteringer. To tredjedeler av staben er berørt av permitteringene som til sammen utgjør en tredjedel av lønnsutgiftene i NMS.

Trenger fotfolk

Når Helge S. Gaard skal peke på veien ut av problemene for NMS, peker han først og fremst på fotfolket til organisasjonen. De økte gaveinntektene er et tegn på at mange vil brette opp ermene for å få det tradisjonsrike misjonsskipet på rett kjøl. Men Gaard etterlyser også frivillige medarbeidere til gjenbruksbutikkene.

– Når det nå ser ut som om samfunnet løsner litt på tiltakene mot koronasmitten, er det viktig for oss å få åpnet våre gjenbruksbutikker så raskt som mulig. Men det skal være forsvarlig, mange av dem som bemanner disse butikkene er eldre mennesker som tilhører en gruppe som er spesielt utsatt for risiko. Derfor er det mange av dem som ikke vil kunne begynne i arbeide i butikkene på lenge. Nå etterlyser vi mennesker under 60 år som vil ta et tak i en gjenbruksbutikk. Alt som er nødvendig av opplæring vil bli gitt, så hovedregelen er at alle kan gjøre en slik jobb. Det er bare å henvende seg til NMS Gjenbruk hvis man har noen timer å avse til en slik tjeneste, sier Helge S. Gaard, som kommer med følgende appell:

– Hvis du kan bidra til at en gjenbruksbutikk kan åpne dørene, vil det i de fleste tilfellene bety langt mer økonomisk for NMS enn en gave. Hver eneste gjenbruksbutikk bidrar i snitt med omkring 500.000 kroner til misjonsarbeidet hvert år. Hvis noen kan bidra til en åpning av en slik butikk, gjør de en stor innsats for misjonen.

HVORDAN KAN DU BIDRA?

Ønsker du å gjøre en innsats i en gjenbruksbutikk? Ta kontakt med NMS Gjenbruk her. 

Arild M. Bakke, misjonær på Madagaskar, har opprettet en innsamling på Spleis hvor pengene går til syke og fattige på Madagaskar. Gi gjerne en gave der.

Ønsker du å støtte NMS sitt arbeid med en gave, kan du også bidra med det her. 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp