Gi en gave
Meny

8. mars 1981 ble NMS`nybygg Sommerveiten 4/6 innviet

Last ned
450 mennesker var samlet i salene 8. mars 1981! Året 2021 gjorde det vanskelig å feire 40- års fest med mange deltagere. Uansett kan vi juble litt for et bygg som virkelig har vært et trivelig arbeidsted og møtested for misjon i Trøndelag.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Sommerveiten 4/6 i Trondheim har vært eid av NMS siden 1957, men vært brukt av NMS lenge før det. I 1830 ble det innredet  forsamlingssal i Hans Johan Olsens` snekkerverksted. Trondhjem misjonsforening ble dannet i 1836 og  de benyttet lokalet som i 1860 ble innviet som bedehus, som sitt møtelokale. Dette var det eneste organiserte misjonsarbeid i byen på den tiden, men etter hvert ble både Indremisjonskretsen og Søndagsskolen stiftet i Sommerveiten bedehus.

Avisartikkel fra innvielsesfest i Sommerveiten 4/6 8. mars 1981

Da det gamle bedehuset ble revet, var mange engasjert på dugnad slik at materialer og verdier ble «gjenbrukt» bl.a på Mjuklia og Bakksætra. Prosessen gikk fort fra det gamle bedehuset var revet til et moderne nybygg kunne innvies 14 måneder senere. Byggesummen var kalkulert til 8,6 millioner. 1. etg i bygget ble benyttet til kontorer for NMS, 2. og 3. etg ble da leid ut til Fylkesmannen. 4. etg var forsamlingslokalet og gikk under navnet Misjonssalene.

Sverre Røvik var kretssekretær på den tiden og kunne sammen med misjonsfolket glede seg over et «et smakfult bygg preget av enkelhet og godt håndverksmessig arbeid.» På innvielsesdagen 8. mars 1981 var det 450 mennesker kledd i bunad, dress og finstas i 4. etg. Smørbrødfatene bugnet, taler og hilsener ble delt, sang, musikk og fellesskap ga inspirerende glede over et godt resultat. Det ble den dagen gitt 17 500 kroner, som så langt var den største kollekt i NMS sammenheng i Trondheim på et arrangement. Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse, siden snekkerverkstedet ble tatt i bruk 150 år tidligere- at NMS skulle ha et naturlig samlingssted for misjonsfolk i Trøndelag. (Og verden for øvrig) Denne utskjæringen i tre fra Thailand, ble gitt av Eli og Emil Aarsheim, til innvielsen av bygget i 1981.

Utskjæring i tre fra Thailand, gitt av Eli og Emil Aarsheim til Sommerveiten

Sommerveiten 4/6 i Trondheim er fortsatt et samlingssted for misjon. Nå er NMS Gjenbruk og NMS/NMSU kontorene i 1.etg. I 2. etg. leier nå Vitensentret kontorlokale og i 3. etg leier Utdanningsforbundet. I 4.etg er Hillsong den største leietaker for øyeblikket, men salene er mye i bruk av forskjellige leietakere – så fremt vi får lov å samles igjen en gang da. Sommerveita hadde i fjor et driftsresultat på 562 000 kroner, så vi har et 40 år gammelt bygg- som står seg godt og fortsatt sentralt for NMS!

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp