Gi en gave
Meny
Foto: Stein Gudvangen, KPK.– Use Your Talents handler om bærekraft og lokalt eierskap, sier Amos Ounsoubo som bidrar under Misjonsuka 2020. Last ned

Importerer afrikansk talenttankegang

Programmet Use Your Talents er et ekte afrikansk eksportprodukt som kan passe godt i den norske kirkehverdagen og som kanskje er nokså norsk når alt kommer til alt.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Under Misjonsuka 2020 snakkes det mye om «Kraften i ressursene vi har» som er tema for det årlige arrangementet. To afrikanske stemmer snakker blant annet om hvordan man kan utnytte det man har i stedet for å tenke på det man gjerne skulle hatt. Denne tilnærmingen har gitt gode resultater i mange land i Afrika. Kanskje kan den også virke i Norge.

Populært

Amos Ounsoubo (39) er rektor ved døveskolen i Ngaoundéré i Kamerun, og for tiden masterstudent i Norge. Han er også koordinator for programmet Use Your Talents i den fransktalende delen av Afrika, et initiativ som startet på Madagaskar og som siden har spredt seg over store deler av det afrikanske kirkelandskapet. Toromare Mananato er visegeneralsekretær i den gassiske lutherske kirken hvor navnet Use Your Talents først ble tatt i bruk. Begge har bidrar flere ganger gjennom Misjonsuka i Oslo bispedømme.

Vi treffer Ounsoubo på MF vitenskapelig høyskole i Oslo. I kantina holder teologistudentene god, gammeldags misjonsbasar for full musikk, og vi må trekke litt unna for å finne et snakkbart hjørne med lavere lydnivå.

– Dette blir mer og mer populært, og det virker nesten alle steder i Afrika, sier han og beskriver Use Your Talents som et svært nyttig redskap og en «dør til utvikling». Han tror det vil virke i Asia, og at tenkemåten også har noe for seg i Europa.

Ut over Afrika

Nå er Use Your Talents også på vei til Asia og Norge.

– Det sprer seg, sier seksjonsleder Else Storaas Vatne i Det Norske Misjonsselskap (NMS) som er medarrangør og vertskap for Ounsoubo og Mananato.

– Utgangspunktet for denne tenkningen er at man bruker de ressursene man har og ikke venter på hjelp utenfra. Dette er jo veldig aktuelt for menighetene i Den norske kirke også, sier hun og viser til de utfordringene norske menigheter har som følge av prosessen med å skille Den norske kirke fra staten. Da blir det blant annet viktig å satse mer på de frivillige kreftene som allerede finnes i menighetene.

– Er dette da en genuin afrikansk eksportvare som kan brukes i norsk kirkeliv?

– Ja, dette har sprunget ut på Madagaskar, og nå kommer det til oss.

– Hva vil norske menigheter kunne få ut av en slik måte å tenke på?

– Tankegangen er at vi må oppdage hvilke ressurser vi faktisk har og hvilken kraft som faktisk ligger i disse ressursene, sier Storaas Vatne og viser til en fagdag i Vestre Aker prosti tirsdag. Der ble det snakket i grupper om hvilke ressurser enkeltpersoner har og hvilke ressurser lokalmenigheten sitter på.

– Når man er kommet fram til det, kan man definere hva man kan gjøre med dette og ta utgangspunkt i det i stedet for å tenke på det man ikke har eller skulle ønske man hadde. Dette er et slags omvendt tankesett som kommer nedenfra og innenfra. Toromare Mananato sier at «Dere i Norge har jo så mye. Tenk om dere kunne begynne å takke i stedet for å klage». Dette tankegodset utfordrer oss jo når kirke og stat skiller lag, og menighetenes økonomiske og ansatte ressurser reduseres. Det samme gjelder også oss i NMS, sier Storaas Vatne og minner om at gaveinntektene og tallet på ansatte er redusert, og dette må kompenseres med innsats fra tusenvis av frivillige.

Bærekraft og eierskap

Amos Ounsoubo understreker at Use Your Talents er viktig i arbeidet med å utvikle Afrika og at det materielle og det åndelige her går hånd i hånd. At dette er en rotnorsk haugiansk holdning var han ikke klar over. Men hans samarbeidspartner i NMS, Sigurd Haus, bekrefter at man kan gjenfinne en slik måte å tenke på blant de første misjonærene til Madagaskar.

– Dette handler også om bærekraft og lokalt eierskap, understreker Ounsoubo som vektlegger viktigheten av at initiativene kommer fra grasrota.

– Det er lokalt behovene blir definert, og det er der initiativene blir tatt. Dette handler om ikke å vente på at det skal komme hjelp eller penger utenfra. Når vi snakker om å bruke talentene vi har, snakker vi både om menneskelige ressurser og fysiske forutsetninger. Og når dette er noe folk har kjempet fram selv, blir det svært dyrebart for dem. Da spiller ikke utenlandsk bistand eller penger fra staten noen nøkkelrolle lenger, sier Ounsoubo.

Han viser til forskning fra Malawi som tyder på at utviklingsprosjekter innen landbruk og helse basert på lokale initiativ, gir en langt bedre og billigere utvikling enn klassisk bistandsbasert utvikling.

– Jeg tror ikke dette med å bruke sine talenter og ressurser, egentlig er nytt, hverken i Afrika eller i Norge. Du kan si at Use Your Talents ble startet i Afrika og at vi tar det med oss til Norge, men slik jeg ser det, er dette en tankegang som finnes i alle samfunn. Vi trenger bare å finne ut av hvordan vi skal få det til å fungere ved å konsentrere oss om noe som allerede finnes i samfunnet. Det er ikke nytt. Det som er nytt, er bevisstheten om dette, sier han. KPK

 

FAKTA

Misjonsuka 2020

Se programmet her.

Sted: Oslo
Tid: 26. januar – 2. februar
Tema: Kraften i ressursene vi har
Talere: Toromare Mananoto, Kari Veiteberg og Amos Ounsoubo
Arrangører: Oslo bispedømme, Det Norske Misjonsselskap og Samarbeid Menighet og Misjon Oslo

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp