Gi en gave
Meny

Gudstjeneste mellom brukte sofaer og retroserviser

Last ned
En gjenbruksbutikk kan brukes til så mangt. Butikken på Nordfjordeid har bevist at den også kan være gudstjenestelokale.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Søndag 13. oktober var en travel dag i gjenbruksbutikken på Nordfjordeid. Men denne dagen var det ikke kunder som var på «skattejakt» i butikkens rike utvalg av serviser, møbler og andre brukte varer. Nei, denne dagen hadde 93 kirkegjengere inntatt gjenbruksbutikken for å feire gudstjeneste.

– Vi hadde en flott gudstjeneste. Dette er noe vi gjerne gjør igjen, sier Kjersti Ness, som er leder i styret for NMS Gjenbruk på Nordfjordeid.

Miljømesse

Det var fungerende sokneprest Olaf Sigurd Gundersen som hadde det kirkelige ansvaret for gudstjenesten. For å utstyre «kirkerommet» fant han alt nødvendig utstyr i gjenbruksbutikken: alterbord, alterduk og lysestaker. Et gammelt el-orgel som var satt inn i butikken, fungerte for anledningen som kirkeorgel. Kirkegjengerne fant sine plasser i «kirkebenkene» som for anledning var sofaer og stoler som er til salgs i butikken.

Gudstjenesten fulgte den vanlige planen for høymesse i Den norske kirke, men både prekenen, forbønnen og salmevalget hadde preg av dette var en miljømesse:

– Miljøbevegelsen må ikke bli en religion uten Gud – da vil den tape sin kraft. Det må bli en himmel over det hele. Som gammel 68-er ser jeg at nå er det miljøbevegelsen som skaper det positive engasjementet. Vi har hatt en mellomperiode der engasjementet og plakatene har vært fraværende, på mange felt. Nå ligger klimakampen der som en helt naturlig arena – der må kirken være sterkt til stede, sa Olaf Sigurd Gundersen til Vårt Land etter gudstjenesten.

Konfirmanter

Konfirmantene i menigheten deltok også i gudstjenesten. De intervjuet blant annet styrelederen i det interkommunale renovasjonsselskapet om avfallshåndtering i området.

At 93 mennesker overvar den særegne gudstjenesten i bruktbutikken til NMS på Nordfjordeid, er langt over snittet for menigheten. Sokneprest Gundersen er svært godt fornøyd med frammøtet. Det lå omtrent på det dobbelte av antallet som vanligvis kommer til gudstjenesten i Eid kirke.

Foregangsbutikk

Ina Kjøstvedt, som er daglig leder av NMS Gjenbruk, Norge, er full av lovord om initiativet fra butikken i Nordfjordeid.

– NMS Gjenbruk Nordfjord er et viktig tilskudd i lokalmiljøet. Den kreative og blide gjengen av frivillige medarbeidere representerer kjeden vår og NMS på en flott måte. De tar stort ansvar for sosial inkludering og aktiviteter utenom den daglige butikkdriften. Butikken er en pioner i vår egen kjede.

Gjerne flere miljømesser

Ida Kjøstvedt er begeistret over at butikken ble brukt til en miljømesse.

– Ved å være så mye mer enn en butikk, viser de virkelig hva NMS Gjenbruk står for. Framover vil den diakonale siden av butikkdriften ble enda viktigere, blant annet for å motvirke det økte «utenforskapet» som mange opplever. Dessuten er det viktig at også gjenbruksbutikkene setter fokus på klimautfordringene, sier Ida Kjøstvedt, som ikke har noe imot at også andre av de over 50 gjenbruksbutikkene som NMS driver skal arrangere gudstjenester i sine lokaler.

Tekst: Martin Eikeland

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp