Gi en gave
Meny
Foto: Dag Rune Sameien Last ned

Global solidaritetsaksjon

Koronapandemien har rammet hvert eneste hjørne av verden. I en slik situasjon blir man ofte seg selv og sine egne nærmest, og det går ut over de utallige landene med svakere økonomi og styring enn vi har i Norge.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Konsekvensen ble en ekstraordinær innsamlingsaksjon til misjonsprosjekter drevet av misjonsorganisasjoner og deres samarbeidspartnere.

Knut Hallen leder SMM, Samarbeid menighet og misjon, som er kontaktorganet mellom mange av landets misjonsorganisasjoner og menigheter i Den norske kirke. Han er veldig takknemlig for initiativene som er tatt fra biskop i Nord-Hålogaland og ikke minst Agder og Telemark bispedømme for å få i gang en ekstraordinær solidaritetsaksjon når verdensøkonomien og særlig fattige land er rammet av pandemien.

– Dette initiativet er tatt fordi koronapandemien og nedstengningen av samfunnet har fått svært store konsekvenser for misjonsorganisasjonenes arbeid.

For eksempel har NMS måttet permittere over 60 ansatte og de har tapt 1,2 millioner kroner i uka på at alle de 50 gjenbruksbutikkene har måttet stenge.

I tillegg kommer avlyste gudstjenester og arrangement med ofring og gaver. Dette rammer norske kollegaer, men det verste er hvis det fører til at arbeidet blant verdens svakeste rammes.

Misjonsorganisasjonene som er særlig knyttet til menigheter i Den norske kirke har samarbeid med søsterkirker og partnere i mer enn 40 land over hele verden. Mange av disse landene har på ingen måte vårt «apparat» til å møte en slik pandemi.

– Vi ønsker derfor å oppmuntre menighetene til å vise misjonssolidaritet i praksis ved å gjøre en ekstraordinær innsats inn i det samarbeidet vi allerede står i.

God start i sør

Målet med aksjonen er å engasjere flest mulig av Den norske kirkes menigheter til å ha sin egen ekstraordinære innsamlingsaksjon til sitt eksisterende misjonsprosjekt/organisasjon eller til et annet av SMM-organisasjonenes koronarelaterte prosjekter.

Agder og Telemark bispedømme er allerede i gang med aksjonen, og flere bispedømmer med sine biskoper og rådgivere i spissen følger etter. Det er likevel den enkelte menighet med sine ansatte og frivillige som kan gjøre en forskjell.

– Dette er til syvende og sist avhengig av at den enkelte menighet tar utfordringen og lager sin egen enkle innsamling. Aksjonsgruppen i Agder og Telemark har laget og samlet det verktøyet som trengs, så her er det bare å klippe og lime, gjøre noen stedegne vridninger og få det ut ikke minst gjennom digitale flater. Ressursene er nå tilgjengelig på kirken.no/smm. Menighetene kan naturligvis også ta kontakt med den aktuelle misjonsorganisasjonen(e) for å få utfyllende info om spesifikke prosjekter etc.

Nyttige lenker på NMS sine nettsider

Usikker på om din menighet har et misjonsprosjekt hos NMS?

Søk opp menigheten din her: Finn din menighet

På jakt etter mer informasjon?

Klikk på lenkene under!

Informasjon om misjonsland

Glimt fra arbeidet

Menighetspakker

 

Hallen oppfordrer menigheten til å samle inn til den eller de misjonsorganisasjonen man allerede har et samarbeid med. Åtte av ti menigheter har allerede et slikt samarbeid, og om man ikke har det i dag, er dette en god anledning til å innlede et samarbeid og koble menigheten på den verdensvide kirke og vårt felles oppdrag.

Alfa og omega

For misjonsorganisasjonenes globale arbeid er denne aksjonen og det som kan komme ut av den av enormt stor betydning, det er for noen et være eller ikke være.

– Dette kan bety en livsviktig forskjell. Mange av de menneskene våre samarbeidspartnere jobber med og for mister nå sitt livsgrunnlag under koronapandemien. Når krisen rammer er det viktig at vi har fokus på de svakeste og ser hvilke kanaler vi har til å støtte. Våre menigheter i samarbeid med misjonsorganisasjonene har en unik mulighet til å gjøre noe i denne situasjonen. Vi er rotfestet i den trygge norske virkeligheten og står samtidig gjennom SMM-organisasjonene i et fellesskap og et nettverk med lokale helter i mange av verdens fattigste områder. Disse lokale heltene, som blant annet Misjonsalliansen kaller dem, er de vi ønsker å være med å utruste. Slik at de kan være Kristi armer og bein der det virkelig trengs. Og vi kan gjøre vårt som del av dette globale laget ved å informere, gi og be!

Eksistens på spill

Olav Fykse Tveit er nyvigslet biskop og Bispemøtets nye preses. Det siste tiåret har han vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, og jobbet tett med 350 kirker over hele verden. Han mener vi nå har et stort ansvar og at vi virkelig kan gjøre en forskjell ved å bidra ekstra til søsterkirkene våre.

– Kirkene rundt omkring i verden lider ekstra nå, så å si alle kirkene finansieres av medlemmene og ikke av staten, slik det er hos oss. Så når medlemmene ikke får gå på jobb og tjene penger, har de mindre å gi til kirkens arbeid, og situasjonen blir svært vanskelig. Kirkene får da mindre ressurser til å forkynne og drive det viktige diakonale arbeidet som gjør en stor forskjell i lokalsamfunnet.

Preses Fykse Tveit oppfordrer oss til både å gi ekstra gaver gjennom menighetens misjonsprosjekter og egen givertjeneste. Der behovet til vanlig er størst, er det enda mer prekært nå. Forbønn er også viktig, dette handler om våre søsterkirkers eksistens.

– Det er mye vilje og kraft og erfaring til å håndtere og leve i kriser hos mange av søsterkirkene våre. Men vi må vise at vi står sammen med våre kristne søsken både i forbønn og med penger og gjennom de kontaktene vi har. Det er viktig at de ikke føler seg glemt. Vennskapsmenigheter må holde kontakten varm, dette betyr noe begge veier, og gir også oss noe tilbake, avslutter biskopen.

Grunnleggende viktig

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum minner om hvor viktig misjon er for kirken vår.

– Misjon handler om at det ligger i kirkens vesen å være åpen, vi kan ikke holde evangeliet for oss selv. Jesus åpner gudsriket systematisk for de gruppene som falt utenfor, derfor er en kirke alltid misjonal og nettopp derfor gir vi til misjon.

I rette tid

Aksjonen Sammen som kirke i hele verden er tett knyttet opp mot pinsefeiringen og kirkens oppdrag og budskap. Det er en dyp sammenheng mellom pinsefeiringen og kirken som et verdensvidt fellesskap, og kirken er bærer av håpet om nytt liv. For mange vil det være naturlig å holde aksjonen varm mellom pinse og sankthans.

Ta gjerne kontakt med misjonsrådgiveren i ditt bispedømme eller daglig leder i SMM om du har spørsmål.

Knut Hallen
Daglig leder, Samarbeid menighet og misjon
Mob: 91 52 06 93
E-post: kh558@kirken.no

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp