Gi en gave
Meny
Foto: Maria Indrøy Risanger Last ned

Fra forelskelse til fast forhold?

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum har uttalt at hun er forelsket i NMS. Nå har hun vært på besøk hos NMS i Stavanger for å se om det kan bli noe mer enn en avstandsforelskelse for hennes del.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Kan hende kan det bli et fast forhold, spøkte kirkerådslederen etter at NMS-ledelsen etter at hun hadde fått informasjon om det arbeidet som NMS driver i Norge og rundt om i 17 land i verden.

Misjon er for alle

Kristin Gunleiksrud Raaum er opptatt av at misjonsengasjementet ikke bare er noe som angår «spesielt interesserte».

– Å være en misjonerende kirke er en del av kirkens selvforståelse. Det er viktig at det er mennesker og organisasjoner som har dette som spesialområde, men det betyr ikke at resten av kirken ikke skal være opptatt av misjon. Jeg ønsker å bidra til at misjon blir en enda viktigere del av menighetenes liv, sa hun.

Ikke bare konservative

Mange av frivillige organisasjonene som driver med misjonsarbeid har tradisjonelt plassert seg på den konservative siden i kirkelandskapet. Kirkerådslederen var i møte med NMS opptatt av å få fram at misjon er noe som angår alle kirkens medlemmer, uavhengig av teologisk ståsted.

– Jeg har mitt teologiske og kirkepolitiske ståsted, som av mange blir definert som liberalt. Men selv om jeg er teologisk liberal, betyr det ikke at jeg ikke er opptatt av misjon. For misjonsorganisasjonene er det viktig at man ikke definerer vekk folk på grunn av teologisk ståsted, var budskapet fra Gunleiksrud Raaum til NMS-ledelsen.

Teologisk bredde

Generalsekretær Helge S. Gaard i NMS svarte på kirkerådslederens utfordring med å peke på det verdensvide fellesskapet som hans organisasjon står i.

– Rundt om i verden samarbeider vi med kirker med svært ulikt teologisk ståsted. Sammen med dem deler vi troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Vi kjemper for menneskeverd for marginaliserte og sårbare grupper og vi drøfter ulike etiske og teologiske spørsmål uten at det skal skje på Vestens premisser. Vårt oppdrag er å bidra til at det skal være en levende kirke over hele jorden. Slik vi ser det, skjer det ikke ved at vi skal framstå med teologiske standpunkt som skaper avstand til dem vi samarbeider med, sa Gaard, som også la vekt på at NMS i Norge ikke står i fremste rekke i media når det gjelder utspill av ulike teologiske eller etiske spørsmålsstillinger.

Når det gjelder vårt engasjement overfor Den norske kirke, jobber vi innenfra. Vi ønsker å være en medspiller for menigheter som vil engasjere seg for misjon. Det er der vi setter inn kreftene, sa Helge S. Gaard til Kristin Gunleiksrud Raaum.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp