Gi en gave
Meny
Last ned

Fortsatt stor inntektssvikt, men noe bedre situasjon enn fryktet

Inntektene til NMS fortsetter å svikte, men gode gaveinntekter fører til at situasjonen er noe bedre enn fryktet.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Det er bortfallet av inntekter fra gjenbruksbutikkene som gir negative utslag for NMS. I forhold til budsjettet har inntektstapet vært på nesten 8,5 millioner kroner. Når det gjelder gaveinntekter, ble det utarbeidet en kalkyle som tilsa at man ville ha et ukentlig tap på omkring 400.000 kroner, spesielt knyttet til bortfall av ofringer og kollekter. Men regnskapsrapporten for april viser at giverne ikke ønsket at det skal være slik. Tallene viser faktisk en liten oppgang i de ordinære gaveinntektene.

Imponert

– Jeg kan ikke annet enn å være imponert over den innsatsen som våre givere gjør i denne vanskelige tiden. Giverne ser de dramatiske konsekvensene som korona-tiltakene medfører for misjonsarbeidet. Derfor er det mange som har tatt et krafttak for NMS, sier generalsekretær Helge S. Gaard, som forteller at han nettopp hadde ringt og takket en giver som hadde sendt 200.000 kroner.

– Jeg sa at vi var veldig takknemlig for denne store gaven. Hennes svar var at NMS og misjonen hadde mer bruk for pengene enn det hun hadde. Kontakten med slike givere gjør stort inntrykk på meg, sier Gaard, som samtidig understreker at hvis NMS fortsatt skal være en bidragsyter til misjonsarbeidet er man helt avhengig av at giverne fortsatt støtter arbeidet.

 

Gjenbruksåpning

I tillegg til at Helge S. Gaard gleder seg over gode gaveinntekter, er han optimistisk med tanke på aktiviteten i gjenbrukskjeden. Omtrent halvparten av de 51 NMS Gjenbruk-butikkene har åpnet dørene.

– Noen av butikkene har tilnærmet vanlige åpningstider, mens andre har noe redusert aktivitet. Det betyr at vi kan håpe at gjenbruksbutikkene igjen kan bety et positivt bidrag til vårt regnskap, sier Gaard, som understreker at åpningen av butikkene ikke skal gå på bekostning av smittefaren for verken kunder eller frivillige medarbeidere.

Underskudd

Som en del av korona-tiltakene og for å spare penger, er to tredjedeler av staben til NMS helt eller delvis permittert. I kroner betyr det at lønnskostnadene er redusert med en tredjedel. Dessuten blir utgiftene redusert som følge av stopp i reiseaktivitet og møtevirksomhet. Ved utgangen av april har NMS et driftsunderskudd på nær åtte millioner kroner.

NMS har foreløpig kalkulert med at koronatiltakene vil bety reduserte inntekter til utgangen av august. I verste fall vil inntektene i denne perioden falle med omkring 20 millioner kroner.

– Vi håper nå at gaveinntekter fortsetter å holde seg og at flere gjenbruksbutikker åpner. Da vil forhåpentligvis ikke underskuddet bli så stort som fryktet. Uansett vil det store inntektstapet være vanskelig å kompensere for. Det betyr at årsresultatet for 2020 vil bli negativt. Hvordan vi på lengre sikt skal hente inn igjen dette tapet, er et spørsmål vi må komme tilbake til, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp