Gi en gave
Meny
Last ned

Frisk debatt da NMS-strategien ble vedtatt

Behandlingen av strategiplanen for 2024 – 2030 er den viktigste enkeltsaken på generalforsamlingen til NMS. Debatten om strategiplanen ble omfattende, med lang talerliste, stort engasjement, mange endringsforslag og til slutt enstemmighet om NMS-strategien for de neste seks årene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

– Det var en fin debatt, der det var tydelig at mange i generalforsamlingen er opptatt av veien videre for NMS. At det kom så mange endringsforslag som det gjorde, tolker jeg utelukkende positivt. Hovedinntrykket mitt er at misjonsfolket er tilfreds med den retningen som landsstyret har pekt ut for de neste årene, sier landsstyreleder Bjørg Tysdal Moe.

Positivt med motstand

– Hvordan tolker du forslag som endrer innholdet i det forslaget som dere i landsstyret la fram?

– Jeg tolker det utelukkende positivt. Jeg er opptatt av at den strategiplanen som blir vedtatt skal være best mulig. At delegatene på generalforsamlingen bidrar med innspill og forslag, er bare med på å gjøre sluttresultatet bedre, mener Tysdal Moe.

«For stort»

Det er landsstyremedlem Ragnhild Eikeland Floberg som presenterte forslaget til strategi for de kommende seks årene. Strategien er et kortfattet dokument, som tar for seg hovedretningen for NMS fram til 2030.

Det var en viss debatt om de tre fokusområdene som NMS har arbeidet etter de siste årene; dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Alle som tok ordet om dette, understreket av punktet om å dele troen på Jesus må være på plass i en misjonsorganisasjon. Men det var en viss usikkerhet knyttet til begrepet «utrydder fattigdom».

– Dette føles litt for voldsomt og uoppnåelig. Hvis noe spør meg hva jeg driver med på fritida, føles det litt underlig å svare at «jeg holder på å utrydde fattigdom». Det blir rett og slett for stiort, sa delegat Pål Sigurd Stenumgård til allmenn humring i forsamlingen.

Enstemmig

Men flere andre talere argumenterte for at det var viktig at formuleringen ble stående, blant annet fordi den er hentet fra FNs bærekraftmål.

En rekke endringsforslag ble lansert. De fleste av disse forslagene blir med i den videre behandlingen av strategiplanen, men generalforsamlingen påla landsstyret å innarbeide to endringer fra det framlagte dokumentet. Med disse endringene styrket generalforsamlingen punktene om viktigheten av leirarbeid og vektlegging på forkynnelsen av kallet til tjeneste.

Etter at disse to endringene var vedtatt, ble støttet generalforsamlingen enstemmig den nye strategiplanen.

Handlingsplaner

Den kortfattede og veldig poengterte strategiplanen gjelder fram til 2030 og blir utgangspunkt for det videre planarbeidet i organisasjonen. Avdelingene i NMS skal nå utarbeide handlingsplaner som baserer seg på denne overordnende strategien. Dermed er vedtakene i generalforsamlingen styrkende for det daglige arbeidet i NMS.

Bildetekst:

Ragnhild Eikeland Floberg presenterte forslaget til strategiplanen på vegner av landsstyret. Over 400 delegater var til stede på generalforsamlingen til NMS. Fredag ble strategiplanen for 2024 – 2030 enstemmig vedtatt etter en lang og frisk debatt. 

Foto: Maria Indrøy Risanger.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp