Gi en gave
Meny
Foto: Marit Mjølsneset Last ned

«Det finnes like mange historier om frivillige som det fins folk. Her er min»

2022 kalles «frivillighetens år» her i Norge. Samme år fyller NMS 180 år. Som leder av «Avdeling frivillighet» i NMS møter jeg mange mennesker som forteller om hvordan de ble frivillige medarbeider i kirke og misjon. Her er min egen historie.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Jeg må tilbake til Ski menighet tidlig på 90-tallet og det året jeg fylte 13. Årene frem til det, ble jeg utsatt for mye godt frivillige arbeid både i lokalsamfunnet og av menigheten, men det var i Justus Gospelkor jeg fikk mitt første frivillige verv. Jeg husker fortsatt den gode følelsen av å bli sett, og jeg ble spurt om å stille til valg i korets styre. Jeg måtte stå frem og si noe om hvorfor nettopp jeg skulle få de andre kormedlemmenes stemmer. Det var skummelt, sårbart og samtidig ganske stas. Jeg ble i første omgang valgt inn som varamedlem. De neste årene gikk jeg gradene via styremedlem og kasserer før jeg ble leder i koret og var det den tiden jeg gikk på videregående.

Grunnlaget for mye av det jeg har holdt på med siden, ble lagt disse seks årene i Justus. Jeg har tenkt mye på hvorfor disse årene ble så dannende og viktige for meg. En liten detalj, men som jeg tenker stort om nå i ettertid, var at jeg fikk nøkkelen til Ski nye kirke. Jeg husker barneårene i interimkirken på Finstad skole, dagen vi la ned grunnsteinen til Ski nye kirke og ikke minst da kirkebygget sto der. Da var jeg en av de som ble vist tillit og fikk nøkkelen til dette nye flotte kirkerommet. Jeg kunne låse meg ut og inn akkurat når jeg ville. Det opplevdes som en anerkjennelse, og jeg kjente på stor frihet til å bygge og skape et arbeid for og sammen med de andre ungdommene i Ski menighet. Vi hadde gode forbilder som lærte oss som var yngre om styrearbeid, holdninger, tro og tankegods rundt hva vi holdt på med i koret og hvorfor. Jeg fikk veiledning av de eldre ungdommene på hvordan jeg blant annet skulle legge opp en andakt og hva som skulle til for å holde på oppmerksomheten når jeg hadde informasjon i pausen på korøvelsen.

Senere i livet har det vært naturlig for meg å lete etter steder jeg kan bidra med mine krefter der jeg har bodd. Og friheten til å engasjere seg i akkurat det jeg har hatt mest lyst til, har drevet meg inn i mange spennende prosjekter. For det er jo nettopp privilegiet til de frivillige – en kan gjøre det en liker best, og man kan slutte når en vil. Lojaliteten og pliktfølelsen hos frivillige er kanskje ikke så høy lenger som den var for 20-30 år siden. Og godt er det. Mange har stått i verv og oppgaver der de har blitt utbrent og sliten, kanskje fordi det ikke var der de hadde sine talenter.

NMS har hentet en metodikk fra Madagaskar inn i vårt arbeid. Den heter «Use Your Talents» (Bruk dine talenter) og handler om å sette mennesker fri til å engasjere seg med de gaver og talentene de har, fremfor å sette folk til oppgaver som passer organisasjonen best. Fokus er på hva vi som er her har av talenter og ressurser, mer enn på hva vi mangler.

Historien fortsetter under videoen.

Silje Sjøtveit fra NMS sin Facebook-side høsten 2021.

Frivillighet fungerer absolutt best når den utføres av engasjerte medarbeidere som er både frie og villige. Jeg har selv stått i feil frivillig tjeneste på overtid, og kjent hvordan det har tappet meg for krefter. Og på den andre siden har jeg kjent på gleden over å bidra til noe større enn meg selv, ved å legge inn mine gaver og talenter i et arbeid.

Jeg snakket nettopp med en frivillig i en helt annen sammenheng som gjorde sin tjeneste med stor glede. Men en dag ble han tilbudt et honorar som uttrykk for takknemlighet. Det opplevdes ikke godt. For det honoraret sto overhodet ikke i samsvar med den arbeidsinnsatsen og tiden som var lagt ned. Det opplevdes tvert imot som om verdien av den frivillige innsatsen ble nedvurdert. Altså helt stikk i strid med intensjonen fra giveren. Dette synes jeg er tankevekkende, og det gir samtidig mening for meg slik jeg har tenkt om min frivillige innsats oppigjennom årene. Jeg gjøre det ikke for noen. Jeg synes det har en egenverdi å kunne bety en forskjell, og jeg har ikke behov for gjenytelse. Men slik er vi frivillige forskjellig. Noen liker best å få en forutsigbar og avgrenset oppgave, mens andre liker større frihet til å utforme arbeidet selv. Som organisasjon ønsker vi å være gode til å tilrettelegge for ulike menneskers måte å engasjere seg på som frivillig.

Frivillige i dag engasjerer seg der de opplever at de kan få bety en forskjell, og der det er et attraktivt frivillighetsmiljø. Vi jobber for at NMS skal være et slikt sted, og sier som lykkelige par på Facebook når de har bryllupsdag – vi tar lett 180 år til!

Silje Sjøtveit

Ønsker du å bruke dine talenter som frivillig for NMS?

    Opplysningene fra dette skjemaet blir sendt til Silje Sjøtveit, leder for avdeling Frivillighet i NMS.

    Frivillig medarbeider på NMS GjenbrukFormidlerStyremedlemLeirlederBli med i et småfellesskapKontormedarbeiderStå på standMesser/BasarerAndre idéer

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp