Gi en gave
Meny
Foto: CLAAS. Fra venstre: Leder for HRCP-kontoret i Lahore, Mr. Joseph Francis, direktør for CLAAS, Ibn Abdur Rehman, tidligere direktør for HRCP, Klaus-Christian Küspert, seksjonsleder NMS, Eiga Francis, programleder ved CLAAS. Last ned

Den farlige kampen for menneskerettigheter

– Menneskerettighetssituasjonen i Pakistan har aldri vært god. Regjeringen er under press, og det går ut over minoritetene. På grunn av unntakstilstanden kan fengslinger forlenges i det uendelige, og tilstandene i fengslene er uholdbare.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette forteller Ibn Abdur Rehman da jeg besøker ham på kontoret til Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) i Lahore.

Kjemper for de svake

Rehman er snart 90 år gammel og en av de store heltene i kampen for fred, forsoning og menneskerettigheter i Pakistan. Han har vært direktør for Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) siden 1990, og har ikke vært redd for å tale makthaverne rett imot i kampen for de svake i samfunnet. HRCP jobber med kampen for likestilling, LHBTI-rettigheter, mot vold og overgrep mot kvinner, æresdrap, bortføring av jenter, begrensninger i presse- og ytringsfrihet, misbruk av blasfemiparagrafen, osv.

Grunnla CLAAS

At jeg har æren til å lytte til Mr. Rahman skyldes en annen stor mann som helt siden sin ungdom har kjempet for rettighetene til de svake i Pakistan, Joseph Francis. Joseph Francis startet som menneskerettighetsaktivist i 1965 under krigen mellom India og Pakistan hvor de kristne ble beskyldt for å være «forrædere». Tusenvis av kristne ble arrestert og hundrevis ble drept. I kampen for løslatelse av uskyldige kristne havnet Joseph Francis selv i fengsel, og måtte senere forlate landet. Men han kom tilbake til hjemlandet, og i 1992 startet han CLAAS, Centre for Legal Aid Assistanse and Settlement i Lahore, Pakistan.

Juridisk bistand

Hovedoppgaven for CLAAS er å gi akutt juridisk bistand til ofrene for religiøs intoleranse, spesielt til dem som blir offer for misbruk av «blasfemiparagrafen», og å kjempe for rettighetene til sårbare grupper som kvinner og barn av religiøse minoriteter. Ved siden av rettshjelp driver CLAAS et mottak for jenter som har blitt offer for seksuelle overgrep, tvangsekteskap og tvungen konvertering. Disse jentene er ofte er sterkt traumatisert og må leve i skjul.

Organisert kriminalitet

Iflg. Rahman er tvungen konvertering en slags «organisert kriminalitet» i Pakistan. Bortføring av unge kristne jenter som ofte bare er 13 – 14 år gamle, er profesjonelt organisert. De blir gift til eldre menn og tvunget til å konvertere til islam. Ikke sjelden får foreldrene til disse jentene aldri vite hva som har skjedd med sine døtre.

Skaper frykt og passivitet

Blasfemilovene har vært omstridte helt fra begynnelsen. Det er forholdsvis enkelt å beskylde noen for å ha vanhelliget Koranen eller misbrukt profetens navn. Disse, ofte falske beskyldningene, fører til harde straffer og sosial isolasjon. Rettssakene blir ofte halt ut i det uendelig og livet til mange familier blir ødelagt for alltid. Utstrakt anvendelse av denne blasfemiparagrafen er en effektiv måte å skape frykt og lammelse spesielt blant trosminoritetene.

Kritiserer uholdbare forhold

Det har vært et privilegium for meg besøke Lahore og se på arbeidet CLAAS gjør. Jeg er imponert over engasjementet og over hvor åpent de tør å gå offentlig ut med å kritisere uholdbare forhold i politikk og samfunn. Iflg. George Boota fra Church of Pakistan må de kristne i Pakistan være ekstremt forsiktige mtp hva de sier og gjør. Boota understreker viktigheten av arbeidet til CLAAS: –This is a high-risk job that can only be done by very committed people (oversatt: Dette er en svært risikofull jobb og kan kun gjøres av veldig dedikerte mennesker).

Unik mulighet

Samarbeidet med CLAAS gir oss i NMS en unik mulighet til å hjelpe mennesker i eksistensiell nød, men også til å få til endringer i et høyst diskriminerende system. Siden begynnelsen av dette året har NMS støttet et prosjekt som gir rettshjelp til personer som er anklaget for «blasfemi», og bistand til ofre for seksuell vold. På den nyopprettede NMS Pakistan-bloggen (www.nms.no/pakistan) vil dere i løpet av de neste ukene kunne lese noen sterke historier om mennesker som illustrerer arbeidet til CLAAS.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp