Gi en gave
Meny
Last ned

Benish ble det neste offeret

Nok en ung jente er bortført i Pakistan. 2.juli forsvant den 14 år gamle Benish Masih fra hjemmet sitt, rapporterer CLAAS*, og det ble senere konstatert at overgriperen, Waheed Ahmed, hadde tvunget henne til å gifte seg etter at hun også ble tvangskonvertert.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Benish Masih deler skjebne med mange jenter i Pakistan; Aurat Foundation rapporterer om 1000 i året. CLAAS har til nå i år fått innrapportert rundt 20; Benish er den siste. Faren hennes meldte det til politiet dagen etter. I løpet av et par dager fikk han tilbakemelding om at politiet hadde mottatt konverteringssertifikat og vigselsattest.

12.juli møtte hun i retten for å avgi forklaring. Mannen hennes (!) var sammen med henne. En av CLAAS advokater, Nasir Anjum, møtte på vegne av faren. Waheed Ahmed la fram dokumentasjon på at Benish er 19 år, og at hun frivillig omfavnet islam og giftet seg.

Advokaten la fram den virkelige fødselsattesten som viser at hun er født 5.oktober 2005 og derfor ikke kan gifte seg.

Etter høringen bad dommeren  om at advokaten søker politiet om å få registrert saken som tvangsgifte av mindreårig, noe som er forbudt i  Pakistan. Denne anbefalingen ble gitt muntlig, men står ikke i skriftlige referat. Der finner en bare hennes utsagn om at hun har konvertert og giftet seg.

Dette er den mest vanlige måten å omgå den nye loven om at barn under 18 år ikke får lov til å gifte seg. Direktør Joseph Francis i CLAAS er bekymret for situasjonen. Innholdet i konverteringen blir sjelden og aldri etterspurt, heller ikke blir opplysningene som overgriper kommer med kontrollert, sier han. De fleste tilfellene blir ikke rapportert i det hele tatt, og utfallet for de sakene som kommer til høring blir nesten alltid i overgripers favør.

– Det faktum at jenta under hele prosessen utsettes for kontinuerlig press i og med at hun er hos overgriper, gjør situasjonen enda vanskeligere. Frykten for voldelige reaksjoner hvis hun forteller sannheten er jo realistisk.

 

* CLAAS (Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement) er en menneskerettighetsorganisasjon basert i Lahore, Pakistan og med en liten avlegger i London. NMS støtter CLAAS i det krevende arbeidet de gjør.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp