Gi en gave
Meny
Last ned

Basarer og smålotterier i NMS

Som mange kanskje har fått med seg gjennom media, forårsaket et ny tolkning av lover og regelverk for smålotterier at lokale foreninger fikk avslag på melding om smålotteri, der overskuddet skulle gå til NMS sitt verdensvide arbeid.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Lotteritilsynet har nå snudd i saken og tillater praksis som før inntil en revisjon av regelverket foreligger. Det vil si at overskudd fra basarer og lotterier som før kan gå til NMS verdensvide arbeid, ved at overskuddet sendes til NMS sentralt som forvalter midlene til formålet. NMS vil arbeide for å ivareta denne ordningen også når revidert regelverk foreligger.

Basarer

Alle kan arrangere basarer, så lenge det foregår innenfor gjeldene regelverk. Dette innebærer blant annet at loddsalg og trekning må foregå i samme arrangement, der loddkjøper er til stede under trekningen. Makspris per lodd er 5 kroner (men en åre kan ha flere loddnummer). Basarer kan ikke ha forhåndssalg av lodd. For regelverk, se https://lottstift.no/lotteri-og-bingo/ulike-typar-lotteri/basar/

Smålotterier

Alle lokale foreninger og lag kan arrangere smålotterier når gjeldende retningslinjer følges, dersom lotteriet på forhånd er meldt til Lotteri- og stiftelsestilsynet, og det rapporteres til tilsynet i etterkant av arrangementet. Smålotterier har en omsetningsgrense på maks 200 000 per år. Dersom en forening arrangerer flere lotterier i løpet av et år, må totalomsetning til sammen ikke overstige 200 000 kroner. Smålotterier kan ha forhåndssalg. Slike smålotterier skal meldes i den lokale forening/lags navn. NMS’ organisasjonsnummer må ikke benyttes ved melding av smålotterier lokalt. For regelverk, se https://lottstift.no/lotteri-og-bingo/ulike-typar-lotteri/smalotteri/. Dersom lotteri er en del av en misjonsmesse, er det kun lotteridelen som skal rapporteres. Øvrig messesalg omfattes ikke av lotteri-regelverket.

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp