Gi en gave
Meny
Foto: Svein Magne Harne / FØRST UT: Sophie Meteke fra Kamerun er for tiden vikarprest på Averøy. Tirsdag klokken 13 går hun gjennom søndagens prekentekst i en direktesending du kan ta del i. Last ned

Afrikanske impulser til norske menigheter

Med prosjektet «Prekenhjelp» tar NMS et nytt grep for å gjøre slutt på at kristen misjon går fra «vesten til resten». Nå er målet at impulser fra afrikanske kirkeliv skal brukes i norske gudstjenester.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Her kan du se den første digitale tekstgjennomgangen ved Sophie Meteke.

Hver tirsdag klokka 13.00 arrangerer NMS et digitalt prekenverksted. Afrikanske prester og teologiske lærere skal gå gjennom søndagens prekentekst for Den norske kirke. Etter selve gjennomgangen vil det bli lagt til rette for en digital samtale om teksten.

Tekstgjennomgangen vil foregå på engelsk og vil bli tatt opp og tilgjengeliggjort i etterkant.

Opptaket fra sendingen tirsdag 26. september vil bli publisert her.

– Kirkene i mange afrikanske land fylles til siste plass når menighetene samles til gudstjenester. I Norge opplever vi halvtomme kirker. Kanskje kan impulser fra afrikanske kirker gi inspirasjon til norske prester og pastorer, spør Martin Eikeland, som er informasjonsleder i NMS.

Sammen med Nora Dub Dybdal, som er rådgiver for teologisk undervisning i NMS, har han utviklet opplegget med ukentlige tekstgjennomgang.

Stabsmøte

Når NMS velger tirsdag klokka 13.00 for tidspunktet for den afrikanske prekenhjelpen, henger det sammen med hvordan mange prester jobber. Ofte har de fri på mandagene, mens første del av tirsdagen er satt av til stabsmøte i menigheten. Når dette møtet er over, kan de begynne arbeidet med søndagens preken. Sendingen vil imidlertid være tilgjengelig slik at den kan sees og høres på andre tidspunkt.

– Jeg har snakket med flere norske prester som forteller at de stort sett henter sin prekenhjelp fra norske kilder. Når vi lanserer dette prosjektet, vil vi gi matnyttig prekenhjelp fra kirker i sør.

– Kan prester fra NMS sine samarbeidskirker gi impulser til norske prester?

– Det tror jeg absolutt. Nivået på de teologiske utdanningsinstitusjonene i mange afrikanske land er stort sett godt. Vi håper at kombinasjonen afrikanske erfaring og grunnfestet teologi skal være til inspirasjon for norske menigheter. Åpent for alle

Det nye tilbudet fra NMS retter seg ikke bare inn mot prester og predikanter.

Sendingene er åpne for alle som ønsker å få et blikk fra sør til på søndagens preken.

– Jeg har snakket med flere NMS-folk, både tidligere misjonærer og andre som er aktive i organisasjonen, som etterlyser et tilbud som dette. For kirkegjengere som ønsker å komme forberedt til søndagens gudstjeneste, er dette også et godt tilbud, sier Eikeland.

De fire afrikanske teologene som skal ha tekstegjennomgangene, er pastor Sicelo Zulu fra Umphumulo i Sør-Afrika, dekan Godana Gobena fra det teologiske seminaret i Hawassa i Etiopia, pastor og prestelærer Olivier Randrianjaka fra Salt teologiske seminar på Madagaskar og Sophia Moke Meteke, opprinnelig fra Kamerun, men nå prest på Averøya i Norge.

Frivillige

Strukturen for det nye opplegget, legger opp til at det skal driftes av frivillige. Geir Møller og Torgeir Paulsen har påtatt seg ansvaret med gjennomføringen av selve sendingene, mens bymenighetsprest og tidligere NMS-misjonær Vidar Mæland Bakke er mentor for de afrikanske teologene.

På nms.no/tekstgjennomgang vil du til enhver tid finne link til neste sending, samt opptak fra tidligere sendinger.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp