Gi en gave
Meny
Foto: Dokumentforside: Illustrasjon av Bjørn Mike Boge Last ned

Å ta imot konvertitter

Hvordan skal vi i kristne menigheter ta imot konvertitter? Spørsmålet er stadig mer aktuelt for menigheter i Norge, og mange har savnet en ressurs på dette feltet.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Nå har en bredt sammensatt gruppe fra norske kirkesamfunn og organisasjoner arbeidet med spørsmålet, og ressursdokumentet «Hvordan ta imot konvertitter?» er resultatet av samarbeidet. Det blir offentliggjort i disse dager.

En hjelp
– Vi har tenkt på dokumentet som en hjelp for menigheter som tar imot konvertitter, sier gruppen, og de har fått Steinar Ims fra Mellomkirkelig råd, Endre Stene fra Norsk Luthersk Misjonssamband, Terje Høyland og Andrea G. Lunde fra IMI-kirken til å føre det i penn. Målet er å gi en grunnleggende og helhetlig innføring i hva det er viktig å tenke på når menigheter møter mennesker som konverterer fra en annen religion, og gjerne med en annen kulturell bakgrunn.

Alle tradisjoner
Selv om dokumentet omhandler møter med konvertitter fra alle tradisjoner har det et særlig fokus på de som kommer fra muslimske trosretninger. Det er fordi det er denne gruppen som er størst av dem vi møter i norske menigheter i dag.

Det er både en gave og en velsignelse å få konvertitter i menigheten, men det medfører også utfordringer. Dette kan gjelde for eksempel i forhold til vår forståelse av hva kristen tro er, eller dersom konvertitter søker om opphold i Norge, og norske utlendingsmyndigheter er inne i bildet.

Ressursbank
Bakerst i heftet finnes en ressursbank for å møte og lære opp konvertitter i kristen tro. Den er delt inn i fire hovedgrupper: 1) Fellesskap og kontakt med menigheten, 2) Vitnesbyrd og deling av tro, 3) Disippelskap og 4) Bibler og litteratur på ulike språk.

Ressursdokumentet er tenkt som en hjelp for menigheter, og sannsynligvis vil det bli tatt imot med åpne armer som akkurat det.


Disse står bak dokumentet: Mellomkirkelig råd (Den, Norske Kirke), Norges Kristne Råd, Norsk Råd for Misjons og Evangelisering (Norme), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Det Norske Misjonsselskap, Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det norske Baptistsamfunnet, Frikirken, Pinsebevegelsen, Metodistkirken, Hillsong, Frie Evangeliske Forsamling, IMI-kirken og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

Fra NMS har rådgiver Espen Schiager Topland bidratt.

Dokumentet kan leses her: Hvordan ta imot konvertitter

Se også: http://kristenkonvertitt.no/

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp