Gi en gave
Meny
Last ned

Å salige stund uten like

Helt siden jeg var barn på 1950- og 1960-tallet, har «Å salige stund uten like» vært min favoritt-påskesalme, skriver Ole Andreas Husøy, den NMS-frivillige journalisten som også redigerer regionbladet vårt. Med denne sangen ønsker han oss god påske, og lar oss få vite at denne salmedikteren ikke fikk sin gravstein før det var gått mer enn 50 år etter hans død.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Johan Halmrast skrev «Å salige stund uten like» i 1890. Salmen er basert på Bibelens beretning om Maria Magdalena. Halmrast livnærte seg som journalist, romanforfatter – og salmedikter. Han døde i fattigdom i 1912, 46 år gammel, og ble gravlagt på Østre gravlund i Oslo. Først i 1966 ble det reist en stein på graven hans, etter initiativ fra kristne journalister i Oslo-området.  Som journalist var jeg for mange år siden oppe på Østre gravlund for å ta et bilde av gravsteinen. Trolig var det i forbindelse med at avisen jeg arbeidet i markerte at det i 1990 var 100 år siden Halmrast skrev denne påskesalmen.

Salmen er et gledesutbrudd over at Han lever – Jesus lever! Dette gledesbudskapet er vi i NMS kalt til å være med å gi videre.

Ønsker dere en velsignet påske!

 

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden han lå;
Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut!
Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud!

Å salige stund uten like, han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun;
Så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp