Gi en gave
Meny
Last ned

Faste givere - til glede for mange!

– I løpet av 2024 har vi som mål å få 1000 nye, faste givere. Det er et optimistisk mål, men jeg har tro på at vi skal nå det, sier generalsekretær Helge S. Gaard.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Fra forening til givertjeneste 
Gaver og givertjeneste har også en bibelsk begrunnelse. Mange kjenner lignelsen «enkens skjerv» – om enken som ga det lille hun eide, og som Jesus trakk fram eksempel på at det ikke er gavens størrelse, men hjertelaget som ligger bak som er viktigst.
NMS er en organisasjon som tradisjonelt har fått en stor del av sine inntekter fra misjonsforeningene. Men tallet på foreninger har gått nedover de siste 40 årene. Det har også ført til at foreningsinntektene ikke lenger er dominerende. Samtidig har gaveinntektene fra de faste giverne økt.

HER KAN DU BLI FAST GIVER I NMS! 

– Har denne utviklingen forandret NMS?
– Nei, det vil jeg ikke si. NMS er en grasrotorganisasjon som er bygd opp nedenfra. Når de kulturelle strukturene er blitt endret, er foreningsarbeidet blitt mindre. Men det betyr bare at mer av inntektene kommer fra faste givere.

Hjelp til mange 
Når generalsekretæren i NMS skal framheve fordelene med den faste givertjenesten, poengterer han den hjelpen en fast givertjeneste er for giveren selv.

– Jeg vet at svært mange ønsker å gi fast til kristent arbeid. I stedet for å betale mer eller mindre tilfeldig, kan en fast givertjeneste være en god hjelper for å oppfylle ønsket om støtte kristent arbeid på fast basis. At en gave blir trukket fast fra kontoen, er for mange en gave i seg selv.

Forutsigbarhet 
Men for generalsekretær Gaard er det likevel ikke følelsene til giverne eller den økonomiske situasjonen til NMS som betyr mest. Det han er mest opptatt av, er arbeidet som får støtte.
– Det er hjerteskjærende når vi må si nei våre samarbeidspartnere ber om støtte gode prosjekter for oss. Av og til er dette prosjekter som har en unik mulighet til å starte opp akkurat nå. Når vi ikke kan gi dem støtte, må hele prosjektet skrinlegges.
Samtidig som Helge S. Gaard og NMS jakter nye givere, understreker han sterkt at det er de eksisterende giverne som er grunnfjellet i NMS. De giverne som blar opp nesten åtti millioner i gaver hvert eneste år, er det fundamentet som gir forutsigbarhet i misjonsarbeidet.

HER KAN DU BLI MED OG VERVE NYE GIVERE – OG BLI MED I TREKNINGEN OM EN REISE!

Ikke profitt 
Haakon Kessel, som leder det globale misjonsarbeidet, understreker at NMS aldri har hatt egen profitt som motiv for innsamling.
– I alt arbeid som vi og våre samarbeidspartnere driver, er det viktig at vi kan tenke langsiktig. Når vi vet at vi har givere som støtter oss gjennom fast givertjeneste, kan vi planlegge gode prosjekter som kan vare i mange år og etter hvert bli bærekraftige uten økonomisk støtte utenfra, sier Haakon Kessel.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp