Gi en gave
Meny
Foto: Merete og Knut Hallen reiser snart til Thailand for NMS. Last ned

Tilbake til hjertelandet

Merete og Knut Hallen har tidligere vært misjonærer i Thailand i seks år. Nå skal de vende tilbake. 

– Hvorfor skal NMS sende ut nye misjonærer til Thailand?

– Det at antall misjonærer har sunket er ikke nødvendigvis negativt. I den grad det betyr at kirkene NMS har vært fødselshjelper for har blitt selvstendige og bærekraftige så er det jo nettopp et tegn på suksess. NMS og misjon har jo alltid hatt som mål å gjøre seg overflødig og at troen skal få rotfeste i lokalt jordsmonn. Samtidig er det noe med dette med «interdependence»: at vi som globalt kirkefellesskap trenger hverandre. Og i denne dype gjensidige avhengigheten har misjonærer en nøkkelrolle som katalysatorer og brobyggere, sier Knut.

– Når det er sagt, så representerer misjonærene en spisskompetanse i globalt kirkeliv som det fortsatt er behov for, fortsetter Merete.

–Det er viktig å ha noen personer som kjenner flere kulturer godt, både språklig, kulturelt og relasjonelt. Norsk misjon og NMS har her spisskompetanse opparbeidet gjennom over 180 års arbeid som er meget verdifull i arbeidet fremover.

Denne kompetansen sitter ikke i veggene men i menneskene. Derfor er det viktig å fortsette å sende ut misjonærer for å opprettholde og videreutvikle denne kompetansen, sier Merete, som nå leder alt NMS sitt arbeid i Asia, og skal fortsette å gjøre det når misjonærparet flytter til Thailand.

– Vi kommer til å rekruttere flere nye langtidsmisjonærer til både Hongkong,  Japan og Thailand, sier Merete

Hva blir «oppdraget»?

Knut skal jobbe med kirkeutvikling gjennom lederopplæring, nettverksbygging og forkynnelse.

Merete ble ansatt som leder av Asia-arbeidet i NMS i fjor, og fortsetter i den stillingen i Thailand.

– Det er bare gunstig å selv være i Asia, sier hun.

– Hvorfor ønsker dere å reise ut som misjonærer igjen?

– Vi har tenkt på å reise ut igjen helt siden vi kom hjem fra Thailand i 2008. Da hadde vi vært ute siden 2002, sier Merete og Knut.

– Det er fint å få bruk for den kompetansen vi opparbeidet oss når det gjelder språk og kultur da vi bodde i Thailand i forrige runde. Også har vi fått mange nye erfaringer disse siste 14 årene som vil komme til nytte, ikke minst lederkompetanse.

Knut har i Norge hatt jobben som daglig leder for «Samarbeid menighet og misjon» (SMM).

– Jeg har fått utvidet perspektivet på globalt kirkesamarbeid og misjon betraktelig, og håper å kunne bidra med noe av dette inn NMS sitt arbeid i en global situasjon hvor mye har skjedd siden vi kom hjem i 2008, sier Knut.

Hjerte for Thailand

– Hva er det som driver dere?

– Et viktig spørsmål for min del er alltid, og i alle livssituasjoner, å spørre meg selv; «Hvordan kan jeg (eller dypest sett Gud) bruke meg på en best mulig i måte?» Jeg mener at alle mennesker har et kall til å bruke sine Gudegitte gaver og til å stille dette spørsmålet, forklarer Knut.

– Når egen kompetanse og livssituasjon klaffer med identifiserte behov hos både NMS og søsterkirker, så har det her åpnet seg en flott mulighet her, sier han videre.

– Vi har et stort hjerte og stor fasinasjon for Thailand, Mekong-området og Asia, og tenker at det er viktig at NMS videreutvikle relasjoner og arbeid i denne regionen, avslutter Merete.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp