Gi en gave
Meny
Foto: Mparany Rakotondrainy Last ned
Gi en gave

Tro forandrer

Workenesh Negasa (33) visste tidlig at hun ville bli kristen. Familien hennes kunne ikke forstå det, men Workenesh ville gå på søndagsskole. Hun tilhører folkegruppen mao og er fra en liten landsby utenfor Begi, vest i Etiopia. De fleste her er muslimer, men uten sterke røtter i religionen.
Tilbake

– Jeg visste at jeg ville høre Jesus til og bli sterk i Den hellige ånd. Slik ville livet mitt bli forandret, og jeg ønsket også det for familien min, sier hun.

Evangelist

Men hun visste ikke helt hvordan hun skulle få fortalt familien at hun var blitt kristen. Hun visste dette var imot familiens ønsker, og det var hardt for henne.

I en periode bodde hun hos en kristen familie, og begynte å be mye om veien videre sammen med venner fra kirken. Hun var svært glad for å være med i en kvinnegruppe som støttet henne i tunge perioder.

Og nå visste også Workenesh hva hun ville utdanne seg til når hun kanskje en gang fikk råd: Hun ville bli evangelist! Dette ønsket gikk i oppfyllelse da hun gjennom NMS fikk stipend til å gå på bibelskole.

Mot familien

Som om ikke det var tøft nok å gå imot familiens ønske når det gjaldt religion, kjemper også Workinesh en annen kamp. Hun er sanger og korleder, og hun ønsker å bruke tradisjonelle mao-melodier og mao-musikkstil i gudstjenesten. Dette er nytt og uhørt i kirken, og gamle kirketradisjoner er seiglivet. Men hun gir ikke opp.

– Jeg ser at folk etter hvert ser på kulturen og musikken med andre øyne, smiler hun.

Nå har hun også fått med seg hele familien sin til kirken, og alle er blitt døpt! De ble etter hvert påvirket av Workenesh sin nye tro, som de opplevde gjorde henne sterk – og forandret henne. De ser at hun nå er blitt en leder som både tør å stå foran mange mennesker, undervise og be.

Jobben som evangelist gjør også at Workenesh kan hjelpe familien sin, både med penger, med gode råd og ved å bære dem i bønn. Å forkynne evangeliet om Jesus er det hun ønsker å fortsette med resten av livet.

Lytter

– Nå lytter familien min til mine meninger, ja, til og med brødrene mine gjør det! De ser at jeg tør å ta avgjørelser selv om andre er uenige med meg!

Jobben som evangelist gjør også at Workenesh kan hjelpe familien sin, både med penger, med gode råd og ved å bære dem i bønn. Å forkynne evangeliet om Jesus er det hun ønsker å fortsette med resten av livet.

Forandring

Tro kan forandre menneskers liv og skape ringvirkninger. Vi ønsker å dele troen på Jesus med flest mulig og ønsker å utruste de kristne blant mao- og komofolket ved å bygge kirker og prekensteder, arrangere kurs og gi stipend til skole og høgskoleutdanning.

Mao og komo er de opprinnelige folkegruppene i området som nå er i Mekane Yesus-kirkens Begi Gidami-synode (bispedømme), helt vest i Etiopia. De blir undertrykt og sett ned på, lever under svært enkle forhold, er svært fattige og har de hardeste og dårligst betalte jobbene.

Nå kan du sammen med NMS være med å gi håp og nye muligheter til et utsatt folk, fordi vi ser dem og bryr oss! Innsatsen gir ringvirkninger.

Hva gjør NMS her?

Vi har siden starten i 1970 samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp