Gi en gave
Meny
Foto: Siri Nyen Last ned
Gi en gave

- Nå slipper jeg det store ansvaret

Jaqueline er 56 år og tradisjonell jordmor. Hun er ikke utdannet jordmor, men hun har vært med på hundrevis av fødsler gjennom mange år. Nå gjør en ny lov på Madagaskar at hun må slutte.
Tilbake

– Jeg kan ikke være jordmor mer, for det er det bare utdannet helsepersonell som kan være. Men nå kan jeg være opplysningsmedarbeider, og det vil jeg gjerne, for det er også viktig! sier Jaqueline.

Ikke enkelt 
Jaqueline er egentlig lettet. Å være tradisjonell jordmor har ikke alltid vært like enkelt.

Vanskelige fødsler var mange ganger en utfordring, og ikke alltid gikk det bra med mor eller barn, eller begge. Da var det tungt å være tradisjonell jordmor.

Etter noen år fikk hun gå på et kurs i regi av NMS: «Opplæring av tradisjonelle jordmødre». Kurset startet i 2002, og her lærte hun at dersom kvinnen har vært frisk gjennom svangerskapet og det ser ut til å bli en normal fødsel, ville Jaqueline kunne hjelpe kvinnen med rene hender, rent utstyr og sterilt barberblad til å kutte navlestrengen med. Både opplæring og utstyr har hun fått gjennom kurset. Nå er det imidlertid en ny lov som sier at kun helseutdannet personell skal bistå ved fødsel. For tradisjonelle jordmødre er det en bot på 20 000 ariary (omtrent 50 kroner) hvis de bryter loven og blir tatt. Dette er en høy sum for fattige jordbrukere fra landsbygda.

Endrede oppgaver 
Nå har det NMS-støttede prosjektet i oppgave å informere de tradisjonelle jordmødrene om den nye loven, og å endre arbeidsoppgavene deres fra å være tradisjonell jordmor til å bli en opplysningsmedarbeider. Opplysningsmedarbeideren samarbeider med de lokale sykepleierne og legene som jobber på helseposten. De møtes annenhver måned. Da får opplysningsmedarbeiderne opplæring fra lege og sykepleier i hygiene, ernæring, svangerskap, sykdom og helse. Hensikten er at opplysningsmedarbeideren tar denne kunnskapen videre til kvinner og barn i den enkelte landsby. Hun har også som oppgave å informere kvinnene om viktigheten av å gå på helsestasjonen for kontroll fire ganger før fødsel, og hun skal følge kvinnen til helsestasjonen når det er tid for fødsel. Slik sikres det at alle mødre får den oppfølgingen de trenger under graviditet og fødsel. samtidig opprettholder de tidligere tradisjonelle jordmødrene viktige oppgaver, selv om de ikke lenger får delta ved fødsler.

Slipper ansvaret  
Jaqueline bor tre timer unna helsestasjonen, så det er et stykke for henne å gå når hun skal delta på møtene eller hun skal følge en kvinne til helseposten. Men hun er likevel veldig glad.
–Nå slipper vi det store ansvaret for at fødslene skal gå bra. Og det at de kommer fra helsedepartementet (dep. som drifter det NMS-støttede prosjektet) hvert år for å følge oss opp er kjempefint. Da føler vi at vi blir sett og at vi ikke er alene! sier Jaqueline.

Skal vi kunne opprettholde dette gode tilbudet til kvinner som skal føde trenger vi hjelp. Kunne du tenke deg å støtte dette arbeidet økonomisk? Mange kvinner trenger denne støtten og hjelpen i siste fase av svangerskapet. En opplysningsmedarbeider i nærmiljøet betyr større trygghet og god støtte for den som skal føde.

Hva gjør NMS her?

I dag støtter vi kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp