Gi en gave
Meny
Foto: Illustrasjonsbilde Last ned
Gi en gave

Samlivskurs

Han visste ikke helt hvordan det hadde skjedd. Men det ble så vanskelig, alt. Han og kona klarte ikke snakke sammen mer. Alt han gjorde ble liksom galt. Til slutt ble de enige om å gå hver sin vei.
Tilbake

– Men jeg skulle ønske at jeg hadde visst den gangen det jeg nå lærte på samlivskurset, sier CaiDao, og ser ned i gulvet. Han er menighetsarbeider, og da menigheten arrangerte samlivskurs ville han være med.

Kunnskap

– Kunnskap om hvordan man kan bedre ekteskapet og familierelasjonene er noe som er svært lite kjent i Kina, men det er veldig viktig, understreker han.
Kurset han deltok på, hadde «Kommunikasjon med ektefelle og barn» som tema. CaiDao har en 12 år gammel sønn, og gleder seg over at han på dette kurset også har lært mye om hvordan han kan kommunisere bedre med sønnen. Dette er noe han helt konkret vil bruke i hverdagen som far.

I et samfunn i rask forandring er familien sårbar. Og med en raskt økende skilsmissestatistikk, samt mange millioner familier (ektepar og barn) som kun ser hverandre en måned i året, opplever kirken i Kina det som svært viktig å jobbe med ekteskap og familierelasjoner.

Forskjellig

I en kinesisk familie er det ikke uvanlig at tanker og forventninger til familie og ekteskap er like forskjellige som det viktorianske synet på familien er fra dagens syn på familie i Norge. De ulike forventningene skaper ofte stress innen familien.

Tallene viser at flere par i Kina blir skilt hvert år enn det er innbyggere i Norge. Dette utgjør likevel «bare» 27 prosent av de som har inngått ekteskap, men det er mye når man vet at det på 1990-tallet bare var 14 prosent. Og tallet økte med nesten 13 prosent i 2013, da den foreløpig siste målingen ble gjort.

Vold innen familien er et utbredt problem, og utroskap er stadig mer vanlig. I dag utgjør familier med tre generasjoner mindre enn halvparten av alle familier i Kina, en utvikling som har gått veldig fort. Depresjon blant ungdom, på grunn av manglende samvær med foreldre, preger også den offentlige debatten i kinesiske sosiale medier.

Til tross for at utfordringene er tydelige, er det svært få aktører i samfunnet som tar opp denne problematikken og søker å finne løsninger.

CaiDao og mange med ham mener at ekteskapskurs er veien å gå

Veien å gå

CaiDao og mange med ham mener at ekteskapskurs er veien å gå. Her lærer man ikke bare om hvordan man kan leve i trygge og gode ekteskap, man lærer også hva Bibelen sier om ekteskap og familieliv.
Vil du gi støtte til flere slike kurs? Sammen kan vi nå gi deltakerne noen viktige «verktøy» til å bedre kommunikasjonen og skape gode relasjoner i familien. Det er ikke mange andre enn kirken som holder slike viktige kurs.

Hva gjør NMS her?

Etter forfølgelsesårene har kirken vokst raskt og er nå et «offer» for sin egen vekst. Det er en enorm ledermangel, et stort underskudd på kirkelige undervisning, mangel på kristen litteratur, og kirken er preget av en svak kirkestruktur og lite penger.Vi samarbeider med kirken i Kina og støtter bibel- og presteskoler, bidrar med litteratur, økonomiske midler, ledertrening og organisasjonsbygging. Gjennom denne strategiske innsatsen når vi mange mennesker med omsorg og med budskapet om Jesus.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp