Gi en gave
Meny
Foto: Erik Bischler (Illustrasjonsfoto) Last ned
Gi en gave

Prestemangel

Mange lokale menigheter i Kamerun har ikke hatt prest i kirken sin på mange år. De har fått vite at ved det teologiske fakultetet i Meiganga er det hele 52 studenter. Det høres bra ut, men vil en av dem komme til deres område?
Tilbake

Det er ikke sikkert. Det som er sikkert, er at det ikke blir 52 prester å sende ut om et år, selv om det er 52 teologistudenter. Noen skal til andre kirker enn Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun, og noen skal sågar til kirker i fransktalende naboland. Dessuten er de 52 studentene spredd ut over mange års studium, så årlig er det ikke så mange ved instituttet som blir ferdig med sin presteutdannelse. Behovet er stort, men det er ikke nok prester å sende.

I et utdanningsprogram over to år videreutdannes evangelister og andre kvalifiserte til å bli prester i kirken.

Dette er en viktig grunn til at man nå har startet opp en spesialklasse på bibelskolen på Meng. I et utdanningsprogram over to år videreutdannes evangelister og andre kvalifiserte til å bli prester i kirken. Her er også en linje for dialog mellom kristne og muslimer. Dette har stor betydning i en tid da religiøse spenninger får utløp i diverse konflikter både i Kamerun og nabolandene. På grunn av denne satsingen blir det flere prester som utdannes ved fakultetet i Meiganga.

Det teologiske fakultetet i Meiganga har også samarbeid med andre institusjoner, der utveksling med VID Stavanger (før Misjonshøgskolen) er viktig.

Vil du være med å sørge for at det blir utdannet flere prester i Kamerun? Behovet er stort. Sammen med NMS kan du bidra til at flere menigheter og områder får en prest.

Hva gjør NMS her?

Vårt bidrag består bl.a. i dannelsen av en landsdekkende luthersk kirke med ca. 400.000 medlemmer. Denne kirken er fremdeles vår samarbeidspartner i landet. I dag støtter vi utdanning og utrusting av prester, evangelister og misjonærer. I tillegg motiverer og utfordrer vi kirken til å kjempe mot korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk. Dette gjør vi ved å utdanne og utruste lederskapet og medarbeiderne i kirken og dens institusjoner.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp