Gi en gave
Meny
Foto: NMS Last ned
Gi en gave

Lik behandling

De var skeptiske til arbeidet med likebehandling mellom kjønnene og «istandgjøring» av kvinner, både de lokale myndighetene og kirkens ledere på Madagaskar. Folk var ikke vant til dette. 
Tilbake

(Illustrasjonsfoto)
Men etter hvert som slikt arbeid ble startet opp, kunne man likevel se at folk ble mer og mer interesserte.

Rettigheter 
Dette er et arbeid som NMS støtter og synes er viktig.

På Madagaskar, som i mange andre land i Afrika, har det ikke vært vanlig for kvinner å ta opp tema på møter der det også er menn.

Grunnen er bare at «slik har det alltid vært». Det har heller ikke vært vanlig at kvinner tar hånd om økonomien i familien. Det kommer ofte unødvendige utgifter i familiene fordi menn i alle år har brukt pengene som de vil – utenfor husholdningen. Og kvinnene har ikke hatt de nødvendige kunnskapene som trengs for å være økonomen i familien. De har heller ikke hatt kunnskap om at de har rettigheter.

Likestilling mellom kjønnene
Nå har man prøvd å ta grep for å løse disse problemene. For det første gjøres kvinner klar over at de har rettigheter. Frivillige er satt inn i arbeidet med å gjøre folk klar over – og øve seg på – likestilling mellom kjønnene innen utviklingsarbeid. Man er også i gang med å få etablert en gender-forening i lokalsamfunnet som alle kan være med i, og være med på, å utvikle. Det er også viktig at man sørger for at kvinner tar opp problemene sine. Hvis de ikke gjør det, er det heller ikke lett å vite hva som kan gjøres for å løse dem, og benytte seg av sine rettigheter.

Forandringer 
Etter dette arbeidets start ser en mange forandringer i familiers dagligliv: Det er faktisk en del menn som nå tar del i husholdningsoppgavene sammen med sin kone. Noen av dem lager til og med mat. Andre tar del i arbeidet med å se etter barna.

Noen menn har sluttet å bruke tid på å sitte sammen med andre menn, og spille og gamble.

Nå bruker de heller tiden sin på å gjøre oppgaver i hjemmet, sammen med sin kone. Slik går arbeidet lettere for hele familien, og kvinnene blir ikke så utslitt. Ting tar tid, men forandringen er i gang.

Hva gjør NMS her?

I dag støtter vi kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp