Gi en gave
Meny
Foto: Illustrasjonsfoto, Tom K.R. Christoffersen Last ned
Gi en gave

Kristendom i praksis

– Vi er så stolte! Da et lokalt sykehus trengte nye dyner fordi de gamle var hullete og ødelagte, klarte menigheten vår å samle inn penger til innkjøp av nye. Og dette er en menighet som ikke er rik på penger. Men vi klarte det!
Tilbake

Feng Xiang Ying smiler mens hun forteller dette. Hun er medlem av en menighet i Hunan, og der har hun gått i mange år. Nylig har hun også vært med på et kurs for å lære mer om hvordan vi som kristne kan hjelpe både andre og hverandre. Diakoni er kristendom i praksis.

– Jeg har lært at diakoni kan være mye forskjellig. Blant annet har jeg også gått på et regnskapskurs. Det er viktig at vi frivillige lærer god bokføring for arbeidet vårt, vi har nemlig ikke råd til revisor og regnskapsbyrå, sier Xiang Ying.

– På kursene lærer vi hvordan vi sammen kan praktisere diakoni. For som menighet er vi samlet om kirkens omsorgstjeneste.

Det er mange i menigheten som opplever et kall til å nå ut til de som trenger det mest i samfunnet.
– På kursene lærer vi hvordan vi sammen kan praktisere diakoni. For som menighet er vi samlet om kirkens omsorgstjeneste, sier Xiang Ying. Den nye kunnskapen gir store positive ringvirkninger i menighetene i Kina.

Landet har over 200 millioner mennesker som lever under fattigdomsgrensen. Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mye forskjellig diakonalt arbeid. Dette arbeidet antar mange former; noen starter eldresenter for eldre med barnebarn, over 100 menigheter er med og renser en forurenset elv, og andre menigheter har startet hospits.

Feng Xiang er glad for at hun kan hjelpe. Det kan du også! Sammen med NMS kan du sørge for at flere kinesere får oppleve kristendom i praksis.

Hva gjør NMS her?

Etter forfølgelsesårene har kirken vokst raskt og er nå et «offer» for sin egen vekst. Det er en enorm ledermangel, et stort underskudd på kirkelige undervisning, mangel på kristen litteratur, og kirken er preget av en svak kirkestruktur og lite penger.Vi samarbeider med kirken i Kina og støtter bibel- og presteskoler, bidrar med litteratur, økonomiske midler, ledertrening og organisasjonsbygging. Gjennom denne strategiske innsatsen når vi mange mennesker med omsorg og med budskapet om Jesus.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp