Gi en gave
Meny
Foto: Klaus Christian Küspert Last ned
Gi en gave

Kristen eller gumuz?

– Vi fikk høre at Gud ikke hører bønner som blir bedt på gumuz, og at vi måtte velge mellom å være kristne eller å være gumuz.
Tilbake

Jemer Gote er gumuz, et folkeslag i Blånildalen som tradisjonelt har svært lav status i Etiopia. Gumuzer opplever stadig å bli diskriminerte på mange felt, de blir innprentet at de ikke er mye verdt.

Jemer ble kristen i 2008. Han hadde en kristen onkel, den eneste kristne personen i hele familien, og onkelen tok ham med seg til kirken. Etter en tid ville også Jemer bli kristen, og noe senere fikk han mulighet til å gå på bibelskole i Mendi. Dette kunne han klare fordi han var så heldig å få et stipend fra NMS. Nå er han i arbeid som evangelist.

– Jeg trodde at jeg måtte overta språk og kultur fra medstudentene og lærerne mine, at dette var en del av kristendommen.

Språk og kultur

Det var likevel ikke lett for Jemer. Han fikk verken snakke eller skrive sitt eget språk, gumuz. Han måtte lære å lese og skrive oromo, språket til en av de ledende folkegruppene i landet. Han var den eneste gumuz på bibelskolen og følte ofte at han stod litt utenfor.

– Jeg trodde at jeg måtte overta språk og kultur fra medstudentene og lærerne mine, at dette var en del av kristendommen. Jeg begynte å forakte min egen bakgrunn, jeg så på den som dårlig. Det var hardt, for jeg var jo gumuz. Men likevel var jeg villig til å ofre den kulturelle identiteten min for min nye, kristne identitet, forteller Jemer. Det var før han fikk et kurs i «Cross Cultural Training».

Respekt

– Men så, mens jeg gikk på bibelskolen, var jeg så heldig å få være med på et kurs, forteller Jemer, og fortsetter:
– Der viste kursholderne fra Mekane Yesus-kirkens språkskole i Addis Abeba hvor viktig det er å respektere egen bakgrunn og identitet når man blir kristen. jeg forstod at for Gud er alle språk like mye verdt, og at jeg ikke trenger å bryte alle bånd.

– Dette ble en aha-opplevelse for meg. Jeg kan beholde min gumuz-identitet, jeg kan be på mitt eget språk og ta del i de tradisjonene jeg synes er gode. Dette trodde jeg ikke var mulig!

Utrustning

Utfordringen for Jemer er nå å gå tilbake til Sedal, hvor han kommer fra, og fortelle dette til menigheten der. Han har bestemt seg for å begynne å preke på gumuz, og selvfølgelig oppfordre alle andre til å respektere sin egen bakgrunn enten de er gumuz, berta, oromo eller amhara.

Å utruste kristne fra gumuz-folket til tjeneste, støtte kirkebygging i nye områder og drive et kristent ungdomsarbeid med utgangspunkt i Kamashi ungdomssenter, er hva NMS er med på i Blånildalen.

Gud hører alle bønner

Folkegruppen gumuz ble i sin tid fordrevet til de ekstremt varme områdene i Blånildalen og teller i dag omkring 150 000 personer. De har vært utsatt for slavehandel og har fremdeles en svak stilling i samfunnet. Kvinnene nyter en viss respekt innad i gumuz-samfunnet, men har få muligheter til utdanning og lider under et dårlig utbygd helsetilbud.

Gi det videre

Jemer har lært at Gud hører bønner på alle språk, også gumuz. Han trenger ikke lenger oppføre seg og snakke som en oromo for å være kristen! Jemer er veldig glad for at han fikk denne lærdommen. Vil du være med å gi den til andre, også?

Hva gjør NMS her?

Vi har siden starten i 1970 samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp