Gi en gave
Meny
Foto: NMS-info Last ned
Gi en gave

Håp blant de fattigste av fattige?

Da moren og konen døde, visste ikke den fattige familien hva de skulle gjøre. Fortsette å bo i Ansirabe hvor det var vanskelig med arbeid? Eller flytte til hovedstaden, Antananarivo, der det kanskje var et lite håp? Det hadde de i alle fall hørt rykte om.
Tilbake

Fanja, eldste datter, ville ikke til hovedstaden. Hun ble igjen i Ansirabe da resten av familien dro av sted. Men nå stod hun helt alene, og det var umulig for henne å finne en jobb. Hun manglet enhver form for formell utdanning, hun hadde ikke jobberfaring, og hun manglet sosialt nettverk.

Viktig starthjelp

– Jeg fant fort ut at det nesten var umulig å få en jobb uten vitnemål av noe slag. Jeg gikk derfor inn for strøjobber, og klarte å holde meg i live på grunn av dem. Men så fikk jeg høre om at kirken kunne hjelpe med å skape et eget levebrød. Dette måtte jeg lære mer om! sier Fanja.

Fanjas drøm er å starte flere Taxi-phone-butikker etter hvert, og den drømmen kan gå i oppfyllelse nå!

Egen virksomhet

Fanja fikk kurs og opplæring i konkrete ting hun kunne bruke i hverdagslivet.

– Jeg har lært å bygge nettverk, og jeg har lært å skape relasjoner. Det har hjulpet meg! sier en glad  Fanja.

Etter å ha fått veiledning og hjelp gjennom kirken og NMS, startet Fanja opp sin egen Taxi-phone-virksomhet for et par år siden. Dette hadde hun tro på selv, og hun fikk også andre til å tro på ideen og investere i virksomheten. I startfasen ble nitti prosent av investeringene dekket. Fanja selv betalte ti prosent. Virksomheten går bedre og bedre, og nå tjener hun omkring 120 kroner i uka. Det er nok til å leve av og gir også rom for å kunne spare litt. Fanjas drøm er å starte flere Taxi-phone-butikker etter hvert, og den drømmen kan gå i oppfyllelse nå!

Økende fattigdom

Selv om andelen fattige i verden synker, øker den på Madagaskar. Nå er landet det femt fattigste i verden. Stadig færre barn går på skole, og nesten halvparten av barna som er under fem år er underernærte. Med støtte fra NMS driver Den gassisk lutherske kirke (FLM) arbeid blant de fattigste. Hjemløse og fattige får mat. Unge mennesker får lese- og skriveopplæring og hjelp til å skaffe seg en jobb.

Gi muligheter

Men problemet er ikke løst. Det er så uendelig mange flere som skulle fått hjelp til å komme ut av nøden. Og dette er det mulig å gjøre noe med akkurat nå!

Du kan sammen med NMS gi muligheter til noen av verdens fattigste mennesker! Ikke bare får de da penger til et måltid mat, men mange flere får også mulighet til å investere i egen framtid gjennom utdanning og hjelp til selvhjelp. Det nytter å bry seg!

Hva gjør NMS her?

I dag støtter vi kirken gjennom arbeid knyttet til fattigdomsbekjempelse og kompetansebygging. Kirkens fokus på å bedre folks levekår skjer både på landsbygda og i byene. Et viktig arbeid er knyttet til landsbyutvikling i fire svært fattige landområder og omfatter landbruk, miljø, helse, utdanning og kvinners rettigheter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp