Gi en gave
Meny
Foto: Illustrasjonsfoto Last ned
Gi en gave

Forbannelse og forsoning

-Forholdet til storfamilien forandret seg radikalt da jeg begynte å tro på Jesus. Hun snakker lavt, men virker trygg og glad der hun sitter og dier sin ett år gamle sønn.
Tilbake

-Jeg ble mye plaget. Det var en kamp. De forbannet meg. Likevel bestemte jeg meg for fortsatt å delta i familiesamlingene. Jeg var ikke ønsket, men når noen hadde bursdag kom jeg som jeg alltid hadde gjort og hadde med gaver som før. Det var som om Gud ga meg en kjærlighet jeg kunne gi videre.

Forundring

-Etter hvert som tiden gikk merket jeg en forandring. De snakket ikke høyt om det, men da jeg møtte dem hver for seg fortalte de hva de tenkte: -Vi er forundret; du ble kristen, men livet ditt er blitt godt!

-Alle i familien ser nå at livet mitt er blitt annerledes, at det er bedre enn det var før. De både vet og ser at vi kristne får svar på bønn. Flere og flere kommer til meg og ber om forbønn. For litt siden satt jeg og våket over min dødssyke mor. Jeg satt på sengekanten, og like før hun døde så hun på meg og sa: -Fanta, det du tror på er sannheten, du må be for meg!

Frihet

-Nå tar familien imot meg. Jeg er ikke redd lenger. Jeg spiller evangeliet på mp3-spiller for dem. De vet at budskapet om Jesus er sannhet, og de ønsker å ta imot sannheten, men de er redde. Hvis de blir kristne, kommer de til å få sitt navn og sin ære ødelagt. Da jeg nylig besøkte dem spurte de meg hvorfor jeg fortsatt ber når jeg har fått det så godt.

-Jeg ber for at også dere skal få det jeg har fått, sa jeg. -Livet mitt er forandret!

Bli med

Vil du være med Fanta å be for familien slik at flere kan få oppleve friheten hun fikk? I Mali vokser Guds rike ved at troen deles fra den ene til den andre. Som oftest gjennom personlige samtaler med få mennesker til stede. Sammen kan vi styrke de små lokale kristne fellesskapene ved å støtte det menighetsbyggende arbeidet. Dine bønner og dine penger kan åpne dører til flere fortrolige samtaler og gi inspirasjon til stadig nye kristne som våger å dele sin tro. Takk at du bryr deg!

Hva gjør NMS her?

Vi vil nå ut med evangeliet om Jesus til fulanitalende mennesker i Mali. Fulaniene er et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon som de ønsker å bære videre. I møte med fulanitradisjonen har vi valgt å formidle Jesu ord og gjerning på en måte som ligger denne tradisjonen nær. Det viktige er at kjernen i evangeliet blir forstått av mottaker. Misjonærene bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og respekt hos hele familier og større klaner.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp