Gi en gave
Meny
Foto: Sigbjørn P. Kiserud Last ned
Gi en gave

Enke og verdiløs

I det mannsdominerte samfunnet i Etiopia kan det være veldig utfordrende å bli enke. Det fikk Asha Ibrahim merke på kroppen.
Tilbake

– Jeg måtte jobbe som dagarbeider rundt om hos bøndene her i Begi-området, i tillegg til at jeg dyrket grønnsaker i egen hage. Å arbeide mer enn det, var ikke mulig for meg. Men det ble ikke nok til å leve av, sier hun. Døtrene hennes er giftet bort og strever selv for å få endene til å møtes, men de prøvde å hjelpe moren så godt de kunne.

Umulig hverdag

Asha følte at samme hvor mye hun jobbet, klarte hun seg ikke. Hverdagen var hard, hun begynte å miste motet. Alle hadde nok med seg selv, det var ingen støtte å få noen steder.

Men Asha bor i et område hvor NMS arbeider, og hun fikk mulighet til å gå på kurs i husdyrhold og grønnsaksproduksjon. I tillegg fikk hun to geiter som startkapital. Asha kunne ikke tro sine egne øyne. Tenk at noen så henne og ville satse på henne! Hun syntes det var helt utrolig!

– Jeg er 40 år gammel, snart en gammel dame, men nå føler jeg meg som rene ungdommen!

Ny giv

At Asha både er en klok kvinne og en som ikke er redd for å arbeide, kom raskt fram. Med ny kunnskap gikk hun i gang med geiteavl, og noen måneder etter at de to geitene var kommet til gårds, fødte de til sammen seks geitekillinger. Asha begynte også å lage kompost som hun brukte til gjødsel. Dette bedret grønnsakavlingen.

– Jeg er 40 år gammel, snart en gammel dame, men nå føler jeg meg som rene ungdommen! Nå klarer jeg meg fint selv om jeg er enke! Døtrene mine trenger ikke hjelpe meg mer, og jeg har et nytt mål: Jeg vil selge så mange geiter at jeg kan kjøpe meg en okse. Har jeg en okse kan jeg drive god business.

Nytt liv

Asha har fått et nytt liv. Hun er ikke lenger avhengig av en mann eller døtre. Og hun viser at kvinner kan styre penger, ha lederverv og forsørge seg selv, noe det ikke er vanlig å tro om kvinner der Asha bor.

Historien om Asha er ikke bare en historie om at en kvinne blant mange har fått bedre framtidsutsikter. Den er et eksempel på at holdninger i samfunnet kan endres, og at kvinner også i Etiopia kan være uavhengig og stå på egne bein!

Du kan bety en forskjell

Det er dessverre mange kvinner som er i samme situasjon som Asha var. De kjemper en hard og tøff kamp hver dag. Nå kan du være med og gi flere liv og håp ved at de får kursing i husdyrhold, moderne grønnsakproduksjon og økonomi. Sammen kan vi bekjempe urettferdighet! Takk for at du bryr deg!

Hva gjør NMS her?

Vi har siden starten i 1970 samarbeidet med den lutherske Mekane Yesus kirken. Hovedfokus er rettet mot kvinner, ungdom og minoritetsgrupper. Det er store forskjeller i Etiopia - mellom fattig og rik, menn og kvinner, ung og gammel, og ikke minst mellom de forskjellige folkegruppene. Vold mot kvinner er langt på vei akseptert i samfunnet, mange etniske grupper har ikke fått del i den økonomiske utviklingen, og unge mennesker har dårlige fremtidsutsikter.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp