Gi en gave
Meny
Foto: Arne Hustrulid Last ned
Gi en gave

En bestemors kamp

Elendigheten går i generasjoner. Hvem kan bryte den onde sirkelen familien har vært fanget i gjennom flere generasjoner? Fattigdommen har alltid vært der, og bestemor husker tilbake til den tiden hun selv var tre år gammel.
Tilbake

Det var da familien flyttet fra landsbygda i Nordøst-Thailand, til Bangkok. De drømte om et bedre liv. Om drømmen skulle blitt virkelig, burde de ha landet et annet sted enn i den store Klong Toy-slummen. Den tre år gamle jenta vokste opp uten skolegang, og kvinnen er i dag analfabet.

Tøff hverdag

For at de skulle overleve begynte hun allerede som 15-åring å jobbe som bygningsarbeider. Det var et hardt og krevende arbeid. I mange år hadde hun denne jobben, og etter en tid traff hun ham som ble mannen hennes. Allerede da drakk han mye alkohol, og like etter at de fikk sin andre datter tålte ikke kroppen mer, og han døde.

Ond sirkel

Chaipon fikk det vanskelig som enke og alenemor til to små barn. Barna fullførte kun barneskolen før de begynte å jobbe. Det kunne sett lysere ut om ikke begge var blitt hekta på den ødeleggende rusen. Begge rotet seg borti narkotika. Den ene sitter i fengsel for salg av rusmiddelet. Den andre, mor til barnebarna hennes, er narkoman. Det er også faren til barna. På ny må Chaipon se barn få sine muligheter ødelagt på grunn av rus. Først var det hennes egne barn, nå er det barnebarna. På ny sitter hun med aleneansvar for to små jenter.

Bestemor ofrer alt for å gi barnebarna de muligheter hun selv aldri fikk.

Muligheter

Hun elsker dem over alt på jord og kjemper for at de skal få den muligheten hun selv aldri fikk. Den som døtrene fikk, men ikke greide ta vare på. Hun vil gjøre alt som står i sin makt for å gi dem en bedre fremtid. Gleden var derfor stor da jentene fikk plass på Immanuel daghjem. Det er barnehagen som drives av den lutherske kirken.

Hverdagshelt

Hver dag følger Chaipon barnebarna dit, og hver ettermiddag kommer hun for å hente dem. Hver dag henter hun også mat hos en lokal institusjon som hjelper fattige, og hver dag ser vi henne gå med en vogn på leit etter flasker, papir og lignende som hun kan selge. Chaipon er også glad for fritidsklubben på Lovsangshjemmet som ligger midt i slummen.

Når barnebarna nå skal begynne på skolen vet hun at fritidsklubben gjør det hun selv ikke har mulighet til. I tillegg til lek og moro og musikkskole, får de også leksehjelp som gjør det enklere å henge med på skolen.

Takk for at du bryr deg

Chaipon er takknemlig for at du bryr deg om hennes barnebarn! Nå har du mulighet til å kjenne på gleden ved å gi to små jenter en tryggere fremtid, preget av håp, Du kan til og med kjenne på takknemlighet over å bety noe for to små jenter som trenger din hjelp for å bryte ut av den onde sirkelen. Sammen gir vi dem godhet de ellers ikke ville fått. Hvorfor? Fordi vi kan! Fordi vi vil!

Hva gjør NMS her?

Vi er med på å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Videre støtter vi et hjem for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg. Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling. Kirken er ung, etablert i 1994, som et resultat av arbeidet vi startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp