Gi en gave
Meny
Foto: Rasmus Bach Ottosen (illustrasjonsfoto) Last ned
Gi en gave

Du er ikke så viktig

Viviane kjente tårene komme. Faren hadde nettopp fortalt henne om valget han hadde tatt, valget om hvilke av barna i familien som skulle få gå på skole. Hun visste egentlig at hun hadde tapt «kampen» før han fortalte henne det. For hun var tross alt jente. Og hun var blind. Hvem ville satse på henne? Ingen! Tårene kom igjen.
Tilbake

Ikke satset på

Når foreldre må velge hvem av barna som skal få utdanning, blir som regel gutter og funksjonsfriske valgt. Det er ikke penger nok til å gi skolegang til alle, og de anser det ikke like viktig at jenter og funksjonshemmede får utdanning.

Det som videre skjedde med Viviane var rene underet, synes hun selv. Hun var blant dem som fikk et stipend til skolegang fra NMS gjennom Den gassisk-lutherske kirke. Plutselig var det noen som så henne og hennes behov, som ville satse på henne. Nå har hun fullført utdanning ved jordbruksskolen Tombontsoa utenfor Antsirabe. Hun bestod eksamen med strålende resultat og er godt rustet til en jobb hun kan leve av.

Sammen vil vi bekjempe den urettferdigheten døve, blinde og fattige må tåle.

Reddet skolegangen

Det er mange som Viviane på Madagaskar. Edit, for eksempel. (Edit er guttenavn på Madagaskar.) Han skulle egentlig få skolepenger av broren, men så kunne ikke broren hjelpe likevel. Da ville familien at han skulle komme tilbake til dem og glemme drømmen om utdanning på Tombontsoa jordbruksskole. Men Edit ville ikke la noe være uprøvd, og han søkte derfor om økonomisk støtte til utdanningen. Heldigvis ble også han valgt ut til å få stipend, og han har brukt tiden på skolen godt. Han var veldig godt fornøyd med eksamensresultatene, og er takknemlig for at stipendet reddet skolegangen.

Flest mulig

Sammen vil vi bekjempe den urettferdigheten døve, blinde og fattige må tåle. Vi vil at flest mulig skal få gå på skole. Enten det er grunnskole, yrkesskole, jordbruksskole, lærerskole, sykepleierskole eller yrkesopplæring innen håndarbeid og jordbruk. Du kan være med å gi andre marginaliserte grupper på Madagaskar mulighet til skolegang, og på den måten gi mennesker som ingen vil satse på, i et av verdens fattigste land muligheter, og håp om en bedre fremtid.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp