Gi en gave
Meny
Foto: NMS-info Last ned
Gi en gave

Hjelp til de mest utsatte

Hvordan skulle hun ha overlevd sin grusomme skjebne hvis det ikke var for Foubarka? Den spedalske kvinnen var blitt utstøtt fra sin egen familie, og kjente på hvor takknemlig hun var som fikk bo på denne tidligere spedalskekolonien.
Tilbake

Nå behandles sykdommen etter andre prinsipper, men de som er blitt gamle får likevel lov å bo der så lenge de vil. Det er nemlig umulig for de fleste av dem å flytte tilbake til landsbyen som de egentlig kom fra, selv om de i dag er friske. Foubarka er blitt et slags aldershjem for tidligere spedalske. De har ingen familie eller storsamfunn som kan ta seg av dem.

Helsesenter

I en avsidesliggende by som heter Balkossa, på grensen til Nigeria, er et område som i dag er ganske utilgjengelig. Det skyldes både at veiene og infrastrukturen er veldig dårlig, men også at den ligger nær opp til områdene hvor terrorgruppen Boko Haram opererer. Det eneste helsetilbudet befolkningen i denne byen og distriktet rundt har, er et helsesenter som Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) driver.

Her er det helsestasjon med vaksinering av barn og råd og hjelp til kvinner og barn så langt ressursene rekker.

Hjelp å få

Kirken driver et stort helsearbeid, med tre store sykehus og 17 helsesentre fordelt ut over landet. Men i Balkossa er det altså denne ene helsestasjonen, og den er bemannet av én sykepleier. Her utføres alt fra førstehjelp og enkle kirurgiske inngrep, til innleggelse og behandling av barn med malaria og infeksjonssykdommer.

Her får kvinner hjelp under svangerskap og fødsel, og her kommer hiv-smittede for både testing og behandling. Her er det helsestasjon med vaksinering av barn og råd og hjelp til kvinner og barn så langt ressursene rekker.

Bedre for flere

For å hjelpe flest mulig, gir NMS midler til disse to helsetiltakene i Kamerun. Bli med oss på dette. Sammen kan vi gjøre helsesituasjonen bedre for enda flere av de som ikke har råd til behandling selv!

Hva gjør NMS her?

Vårt bidrag består bl.a. i dannelsen av en landsdekkende luthersk kirke med ca. 400.000 medlemmer. Denne kirken er fremdeles vår samarbeidspartner i landet. I dag støtter vi utdanning og utrusting av prester, evangelister og misjonærer. I tillegg motiverer og utfordrer vi kirken til å kjempe mot korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk. Dette gjør vi ved å utdanne og utruste lederskapet og medarbeiderne i kirken og dens institusjoner.
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp