Gi en gave
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes (illustrasjonsfoto) Last ned
Gi en gave

Bortført og livredd

Barite er 15 år og livredd. Hun har nettopp opplevd at en mann kidnappet henne da hun var på vei til markedet, og hun vet hva som kommer. Han vil at hun skal bli konen hans.
Tilbake

Mon tro om mor og far går med på det? Barite vet at «bruderøving» er en gammel skikk her i Benishangul Gumuz-området, men hun hadde ikke tenkt at den skulle gå ut over henne. Hun skulle bo hjemme hos mor og far en stund til. Hjelpe mor med småsøsknene, være med å lage mat og vaske klær.

Føder alene

Mor og far gikk med på giftermålet. Barite måtte gifte seg med mannen som hadde røvet henne, og i løpet av kort tid begynte barna å komme. Nå har hun på 24 år født ni barn, som alle er friske. Men da barn nummer seks skulle bli født, var det en langvarig og hard fødsel. Den varte over flere dager, og førte til at Barite fikk en fistelskade. Heldigvis overlevde både barnet og hun selv. Det er ikke selvsagt, for tradisjonen sier også at kvinner skal føde alene. Hun hadde derfor ingen hjelp.

Fistelskader fører til at kvinnene som får dem mister kontroll over avføringen, noe som igjen fører til at de alltid er omgitt av en sterk lukt. Barite levde i sju år med fistelskaden. I løpet av denne tiden fikk hun tre barn.

...tradisjonen hos gumuzfolket tilsier at kvinnene skal føde alene. Resultatet ved vanskelige fødsler er ofte store skader hos både mor og barn, om de da i det hele tatt overlever.

Til Barites hell kom det en kvinne på besøk til landsbyen hennes. Hun het Sabsabe, og var utsendt som kvinneambassadør i et samarbeid mellom kirken og NMS. Hennes jobb var å fortelle til alle kvinner med fistelskade at de kunne få hjelp for lidelsen sin. Hun viste en film, og Barite skjønte at hun kunne ha håp om å bli hjulpet. Hun gikk til helsesenteret i Kamashi og ble registrert som fistelpasient. Ganske raskt ble hun transportert til et spesialsykehus. Der ble hun operert, og ble frisk igjen – etter sju års lidelse.

Ambassadørkvinne

Sabsabe la merke til Barite, og etter en stund foreslo hun Barite som ny ambassadørkvinne. Barite fikk opplæring i alt det en ambassadørkvinne må kunne. De skal oppsøke gravide i deres nærmiljø, gi dem råd angående svangerskap og ernæring, og oppfordre dem til å gå til svangerskapskontroll og føde ved en helseinstitusjon. Dette siste er spesielt viktig fordi tradisjonen hos gumuzfolket tilsier at kvinnene skal føde alene. Resultatet ved vanskelige fødsler er ofte store skader hos både mor og barn, om de da i det hele tatt overlever.

Barite har fått et nytt liv. Den sympatiske kvinnen er nå med på å gjøre livet lettere for mange andre kvinner i området hvor hun bor. Etter at hun selv fikk opplæring har hun full av energi gått i gang med å dele kunnskapen sin. Allerede første uken, etter at hun selv var blitt opplært, hadde hun besøkt åtte gravide kvinner.

Foto: Sonja Küspert

Livet kan være svært hardt for kvinner i Etiopia. Sammen med NMS og kirken i Etiopia kan du være med på å gjøre det litt lettere for kvinner som Barite. Din støtte er viktig i arbeidet som gjøres både når det gjelder helsetilbud til kvinner, og avskaffelse av skadelige tradisjoner.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp