Gi en gave
Meny
Last ned
Gi en gave

Alt stoppet opp

Alt stoppet opp for Ruth. Riktignok hadde hun lært fra hun var svært ung at menn hadde visse behov de hadde rett til å få utløp for fra hvem det skulle være. Men hun hadde aldri tenkt at hun skulle reagere så kraftig som hun gjorde når det en dag gjaldt henne.
Tilbake

Hun var 18 år da hun kom til retreat- og kurssenteret Anafora for første gang, og det gikk lang tid før hun våget å snakke. Men hun fikk den tiden hun trengte, og en dag åpnet hun seg for noen av nonnene der og for fagpersonen som hadde ansvar for undervisningen på kurset.

Voldtatt

Det hun hadde holdt hemmelig så lenge, var at hun var blitt voldtatt, og hun følte sterkt at det var hennes egen skyld. Dette kunne hun ikke snakke med noen om, for hun regnet ikke med at de ville forstå. Men hun opplevde etter hvert at hun kunne stole på oss på Anafora. Dermed kunne vi støtte og hjelpe henne, og hun fikk mange timer med individuell terapi og rådgivning.

Terapi

Det viste seg at traumet hun var blitt påført hadde gjort at hun droppet ut av skolen og stengte seg inne. Hun orket ikke å ha noe med andre å gjøre. Men etter hvert som behandlingen gikk framover, våget hun å møte andre mennesker og ta opp igjen skolegangen. Lenge ville hun ikke at andre skulle få kjennskap til historien hennes, men jo lenger behandlingen varte, jo mer våget hun å si.

Det hun hadde holdt hemmelig så lenge, var at hun var blitt voldtatt, og hun følte sterkt at det var hennes egen skyld.

Ny frihet

Det er fortsatt et stykke vei å gå for Ruth, men nå tør hun tenke på å få seg både utdanning, mann og barn. I likhet med alle som deltar på dette kurset på Anafora gir hun uttrykk for en ny frihet som hun aldri har opplevd før. Hun kan se framover.

Gi håp

I Egypt er det mange som Ruth. Hun er blant de heldige som slipper å forbli i traumet, fordi hun får hjelp og behandling på Anafora. Der møter hun også andre kvinner som er utsatt for overgrep av forskjellig slag og får prate med personlig terapeut og veileder. Nå kan du sammen med NMS være med å gi flere jenter og kvinner dette tilbudet. Ved å støtte NMS gir du også disse ofrene et bedre liv!

Hva gjør NMS her?

Sammen med flere partnere kjemper vi for at menneskerettighetene skal bli fulgt. Det gjelder både på nasjonalt nivå i lover og vedtekter, men også på detaljnivå i lokalsamfunn der familie, nabolag og landsbyer tar loven i egne hender og trakasserer og forfølger annerledes tenkende. Kvinner er en særlig utsatt gruppe, og flere av våre partnere har arbeid for å styrke kvinners selvbilde og identitet. Ønsker du å finne ressurser til din menighets Midtøsten-avtale? Klikk her!
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp