Gi en gave
Meny
Last ned
Gi en gave

Aldri god nok

For Mirjam var problemet at hun aldri følte seg god nok. Hun turte ikke vise igjen, hun turte ikke komme fram med meningene sine eller ta sine egne valg. For hun hadde alltid fått høre at hun bare var ei jente. Og alle visste jo at det var guttene som visste best. Det var de som burde ha meninger, de som var verdt å høre på.
Tilbake

NMS var for 10 år siden med og finansierte en TV-serie i Midtøsten med støtte fra NORAD. Den het «Mirjams dagbok», og var en serie om og for kvinner. Den har blitt vist på mange og ulike kanaler siden den først ble produsert og har hatt utallige seere.

Oppfølging

I dag er det nettsiden og Facebook-kontoen til «Mirjams dagbok» som følger opp. De interaktive nettsidene betyr en «trygg havn» for mange kvinner som trenger noen å snakke med. Her kan de få kontakt med andre kvinner og med rådgivere. Siden har knyttet til seg mange skribenter, og det blir tatt opp ulike temaer fra uke til uke. Det kan være temaer som f.eks. tilhørighet, lidenskap, avhengighet, empati, utholdenhet, takknemlighet osv.

Styrking

Målet er å styrke kvinners tro på egne ressurser og talent og gi dem håp.

– Vi ønsker å oppmuntre kvinnene til å bidra i storsamfunnet, sa nettredaktøren da vi møttes nylig. De tror ofte at de ikke er noe verdt, men gjennom filmklipp og små artikler ønsker en å kommunisere at de ER verdifulle, at de ER akseptert og elsket, både av Gud og mennesker.

Du kan bidra

Nå kan du sammen med NMS få bidra til at kvinner og jenter i Midtøsten ser at de har en egenverdi. Gjennom din støtte er du med på å gi kvinner tro på egne ressurser og talent – du gir dem håp.

Hva gjør NMS her?

Sammen med flere partnere kjemper vi for at menneskerettighetene skal bli fulgt. Det gjelder både på nasjonalt nivå i lover og vedtekter, men også på detaljnivå i lokalsamfunn der familie, nabolag og landsbyer tar loven i egne hender og trakasserer og forfølger annerledes tenkende. Kvinner er en særlig utsatt gruppe, og flere av våre partnere har arbeid for å styrke kvinners selvbilde og identitet. Ønsker du å finne ressurser til din menighets Midtøsten-avtale? Klikk her!
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp