Gi en gave
Meny

Vilkår, retningslinjer og skattefritak

NMS er en frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. På denne siden finner du våre vilkår og retningslinjer for donasjoner, fastgiveravtaler og kjøp i nettbutikken.

Betaling

Faste givere: Gjelder fastgiverforhold per AvtaleGiro og Vipps.

Faste givere

Gjelder fastgiverforhold per AvtaleGiro og Vipps.

Trekk gjennomføres per standard den 20. i hver måned. Dette gjelder AvtaleGiro. Ved signering med Vipps settes trekkdato til det samme som signeringsdato. Trekkdato kan tilpasses Fastgiverforhold per AvtaleGiro er tilgjengelig i givers nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiver per Vipps er tilgjengelige i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller -konto.

Send mail til info@nms.no eller ring oss på tlf: 51516100. Telefonhenvendelser besvares mandag, tirsdag og torsdag mellom klokken 12 og 14. Dette gjelder avtaler om faste bidrag via Avtalegiro og papirgiro. Mailen bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og / eller epostadresse på giver som ønsker å avslutte giverforholdet.

Avtaler via Vipps faste betalinger avsluttes i Vipps-appen.

Ved fastgiverforhold per AvtaleGiro må giver selv inn i nettbanken og slette eventuelle trekkfiler etter at avtalen er bekreftet avsluttet, da organisasjonen ikke kan gjøre dette etter at trekkfiler er sendt.

Angre

Inngåelse av faste betalinger:

Du har mulighet til å angre deg ved inngåelse av ordninger med faste betalinger. Med andre ord kan du si opp giveravtalen din hos oss når som helst. Dette gjelder både Vipps og AvtaleGiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre seg på tidligere donasjoner åpner NMS for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt krediteres.

Kjøp i nettbutikken:

Vanlig angrerett gjelder også ved kjøp i vår nettbutikk. Dette betyr at du har 14 virkedager på å angre på et kjøp. Kontakt oss på info@nms.no eller tlf: 515161 00 hverdager mellom kl. 09-14.

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt bes kjøper kontakte oss på samme måte som over med beskrivelse av feil eller mangel. Kjøper bør kontakte organisasjonen innen to måneder ved reklamasjon.

Da symbolske gaver er å anse som donasjoner og dermed gir rett til skattefradrag, er det i utgangspunktet ikke mulig å reklamere på disse eller benytte seg av angreretten. Allikevel ønsker NMS for å åpne for bruk av skjønn i situasjoner der kjøper skulle angre seg eller eventuelt ønske å reklamere på fysiske «gavebevis».

Skattefradrag

Gjelder kun ved donasjoner og kjøp av symbolske gaver. Fysiske gaver som smykker, bøker o.l. gir ikke rett på skattefradrag.

Gaver til NMS gir rett til skattefradrag. I 2023 får du fradrag for gaver fra 500 til 25.000 kroner.

Vær oppmerksom på at gaver som kommer inn via generell Vipps eller Facebook-innsamlinger blir bokført på selve innsamlingen og ikke på den enkelte giver. Dette fordi vi ikke får dine personopplysninger fra Vipps eller Facebook. Hvis du vil ha skattefradrag for slike gaver må du ta kontakt med oss direkte slik at vi kan registrere gaven din og fødselsnummeret ditt. Ha gjerne dokumentasjon på gaven klart (kvittering, skjermbilder, mm), så er det lettere for oss å hjelpe deg.

For å få skattefradrag må vi ha personnummeret ditt. Dine gaver vil da bli automatisk bli innberettet til skattemyndighetene. Du kan kontakte oss på telefon 51516100, eller du kan logge deg inn på Min side og registrere personnummeret ditt der: https://nms.profundo.no/minside

via Min side
per telefon 51 51 61 00
per e-post til info@nms.no

Dette må gjøres innen 31. desember.

Ved eventuelle feil eller mangler på produkt fra nettbutikken eller benyttelse av angreretten skal NMS imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan Forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf: 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Skattefradrag på gaver gitt via Facebook

Betalings-IDen fra Facebook finner du i din bestillingshistorikk eller i e-posten fra Facebook med kvittering på donasjonen/gaven.

Klikk her for å finne ut hvor du finner din betalings-ID på Facebook.

Bruk skjemaet under for å registrere ditt skattefradrag.

Skjema for gaver gitt via Facebook

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp