Gi en gave
Meny
Last ned

Kan en av de største årsakene til klimakrisen bli til løsningen?

Landbruk står i dag for ca. en fjerdedel av menneskeskapte klimagassutslipp i verden, og som kristne er vi kalt til å ta vare på Guds skaperverk.

 

I Nord-Thailand har den lokale kirka i samarbeid med NMS satt i gang klimasmart jordbruk på eiendommen sin. Håpet er å bidra til et bedre klima og spre kunnskapen videre.

Jorda fungerer som en karbonbank. Det skal være tre ganger så mye karbon i jorda som i atmosfæren, men denne balansen er nå i ferd med å forsvinne, blant annet på grunn av bruken av fossil energi som slipper ut store mengder karbondioksid (CO2) i atmosfæren.

Dette er med på å gjøre planeten vår varmere og bidra til en av vår tids største utfordringer:

KLIMAKRISEN.

Til nå har mesteparten av fokuset i klimakampen vært på å redusere utslippene av CO2, men en annen viktig nøkkel er å få karbonet tilbake dit det hører hjemme, nemlig i jorda. Ved å drive jordbruk på klimasmarte måter, kan det lagres store mengder karbon i jorda. Noen anslår faktisk at man årlig kan tilbakeføre karbon til jorda tilsvarende en tredjedel av verdens årlige CO2-utslipp. Ganske utrolig!

Eksempel på jordbruksmetoder som binder karbon, er å plante mange ulike typer vekster på samme område, dekke til jorda med planterester og øke fruktbarheten med husdyrgjødsel og kompost.

Det er også viktig å ikke forstyrre jorda unødig med pløying, luking og fresing og å så så tett at jord ikke ligger bar.

Dette er metoder kirka i Nan-provinsen i Nord-Thailand har fått opplæring i og tatt i bruk på jordområdet sitt. I tillegg til å bidra til et bedre klima, fører større mengder karbon i jorda til økte avlinger og bedre motstand mot flom og tørke. Dette gjør metodene ettertraktet for bønder som kan brødfø flere og få en sikrere inntekt.

Som kristne har Gud satt oss til å råde over jorda og alt liv på den. Det er et stort ansvar. I tillegg vet vi at det ofte er de som har minst som blir rammet hardest av klimaendringene. Da er det flott å kunne støtte den lokale kirka i å spre kunnskap om klimavennlig jordbruk!

Sammen kan vi dyrke fram løsningen på klimakrisen!

Vil DU bli med?

Jeg vil gi en gave

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid for trygge og sterke familier i Thailand
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp