Tilbake til nms.no Nyheter frå Japan
Meny
Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned

Kva gjer vi i Japan?

Her kan du lese mer om arbeidet til NMS i Japan.

Hva gjør NMS her?

Samarbeidspartneren til NMS i Japan er Kinki evangelisk-lutherske kirke (KELC), også kalt Kinki-kirken.

EVANGELISERING

Japan er et av landene i verden med færrest kristne i forhold til folketallet, og man møter store utfordringer når kristen tro forkynnes. Dette er delvis på grunn av at folk er rotfestet i de tradisjonelle religionene, og delvis på grunn av rikdom, materialisme og travle hverdager. Kinki-kirken er en viktig stemme inn i samfunnet gjennom å dele troen på Jesus der Han er ukjent.

UTDANNING AV PRESTER OG KIRKELIGE MEDARBEIDERE

NMS støtter utdanning av medlemmer i KELC som ønsker å gå inn i tjeneste for kirken. NMS støtter i tillegg en satsing der KELC tilbyr kirkearbeidere og medlemmer undervisning og teologisk utdanning med fokus på hvordan møte spørsmål om liv og død og aldring. Japan er det land i verden med høyest andel eldre borgere, der 29 prosent er 65 år eller eldre. Undervisningen har som mål å styrke den kristne tro og bibelforståelse av liv, død, oppstandelse og evig liv, slik at aldring også skal kunne betraktes som en kilde til glede. I buddhismen, Japans tradisjonelle religion, er forståelse av liv og død i stor grad basert på doktriner om reinkarnasjon og karma. Derfor bringer aldring mye frykt og usikkerhet for hva neste liv vil være.

UNDERVISNING OG ARBEID INNEN DIAKONI

Selv om Japan fremstår som et velordnet velferdssamfunn, er det mange som faller utenfor. I tillegg ligger landet i et område som stadig rammes av naturkatastrofer. Her har det vært naturlig for kirkene å gjøre en hjelpeinnsats. Samtidig blir ofte kirken møtt med skepsis. Dette har blant annet sammenheng med ekstremistiske handlinger fra enkelte ny-religiøse sekter, som dermed skader omdømmet til tradisjonelle kirker og religiøse organisasjoner. Derfor er det ekstra viktig for KELC å finne en diakonal praksis som reflekterer kristen nestekjærlighet på en måte som blir forstått i samfunnet – og ønsker å samarbeide med NMS om undervisningsopplegg for sine medlemmer og ansatte, med fokus på diakoni.  

Fakta om Japan

Japan er et vakkert land med en spesiell og rik kultur med  røtter i shintoisme og buddhisme. Vulkanske fjell og skoger dekker over 80 % av landet, og landet har 21 ganger så mange mennesker som Norge.
  • Innbyggertall: 127 mill.
  • Religion: 92 % Shinto og buddhisme, 1,5 % kristendom
  • Næringsveier: En av verdens viktigste og største økonomier. Verdensledende innen elektronikk og IT.
  • Levekår: Levestandarden i Japan er høy, og forbedringene som har kommet som følge av økonomisk vekst er ganske jevnt fordelt.
  • Styreform: Konstitusjonelt monarki
Kilde: www.fn.no  

Mer informasjon


Historier fra Japan

Jazzmusikere søker Gud

Da det japanske ekteparet Hiroko og Kazuhiro Omori flyttet fra travle Nishinomiya by til Najio, som er en stille drabantby, kom vanskelige ting til overflaten. De bar på tunge byrder, hver på sin måte. Og de begynte å søke på nettet etter noe som kunne skape en mening i tilværelsen.

En av hundre er kristne

- Du skulle blitt prest, sa de til Kaori Kurisaki, prestedatteren som var aktiv med i ungdomsarbeidet i kirka opp gjennom hele ungdomstiden. Men var prest det rette for henne? Selv om det er stor prestemangel i kirkene?

Nyheter fra Japan

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp