Tilbake til nms.no Englandblogg
Meny
Foto: Solgunn P. Smith Last ned

Ucrew- hvor misjon blir mer enn bare lysbilder

NMS har et ettåringsprogram, kalt ucrew, hvor unge voksne får erfare misjon på nært hold gjennom 10 måneder «ute i felten». Men hva innebærer det egentlig å være en ucrewer?
Del Facebook Twitter E-post

Det hele starter for dem med to uker forberedelseskurs på Hald. Her får ettåringene undervisning og praktisk informasjon, og de får også tilbrakt mye tid sammen som gruppe for å bli kjent. Neste stopp for dem er et land i Europa, så det er godt å kjenne de en skal reise og leve sammen med de neste 10 månedene litt før det.

Bildet viser 4 av Englands ettåringene samt Estland- ettåringen 17/18 i en stor gruppeklem.

f.v. Kristin, Katarina, Anna, Ingvild og Daphne.

Her i England pleier vi å ha mellom 6- 12 ettåringer hvert år. Noen av disse blir rekruttert direkte fra England, noen fra land som Brasil, USA og Canada, mens majoriteten er ucrewere rekruttert gjennom nms. I år har vi 7 ucrewere i England, spredt rundt i Cumbria fylke og Carlisle bispedømme. 2 av ettåringene bor og arbeider i Carlisle by, mens resten er lenger sør; 2 i Ulverston, ei i Grange-over-Sands, ei i Barrow-in-Furness, og en i Burton og Holme.

I England er ettåringene mest involvert i barne- og ungdomsarbeid på de stedene og i de menighetene der de bor og arbeider. For noen av disse menighetene ville det ikke være mulig å tilby barne- og ungdomsarbeid uten ettåringene, så bare ved å være tilstede gjør ettåringene en uvurderlig innsats. De er med og driver søndagsskoler, ungdomsklubber, smågrupper, jente- og guttegrupper, åpen barnehage og ulike typer tweensarbeid, og de er med på skolelag og såkalte «assemblies» på barne- og ungdomsskoler. I tillegg blir de oppfordret til å bruke sine egne talenter og gaver, noe som resulterer i blant annet musikkarbeid, sport og samtalegrupper.

I tillegg til arbeidet ettåringene gjør på sine ulike arbeidssteder, samler vi dem også jevnlig for «training days» og retreater. Her får vi brukt tid sammen, vi får fokusert på hvorfor vi er her, vi får undervisning og vi bygger fellesskap over måltider. Siden vi i det daglige ikke ser så mye til hverandre, er det godt på disse dagene og retreatene å få bruke mye tid sammen.

Bildet viser 4 av ucrewerne til England 17/18, hvor de to guttene lener seg på jentene

f.v. Isak, Tone Charlotte, Mattias, Katarina.

Ettåringene bringer alle med seg sine erfaringer og sin forståelse om det å være kirke og det å «gjøre» kirke fra sine egne hjemsteder, og selv om det på papiret kan se ut som vi gjør det samme her som de er vant til hjemmefra, er situasjonen som regel veldig annerledes.  Få av dem ville nok klassifisert arbeidet de kjenner til hjemme som «misjonsarbeid», men her i England, hvor barna og ungdommene vi treffer på er kanskje 4. eller 5.- generasjons kirkefremmede, handler det meste av det vi gjør om å nå de «unådde». Erfaringen de får som ettåringer, ved å være misjonær i en kultur ikke så ulik deres egen, gjør at de kanskje får en annen forståelse av hva misjonsarbeid er, og de kan igjen ta med seg hva de ser fungerer her tilbake til sine hjemsteder. Målet for ucrew er ikke nødvendigvis at alle ettåringene skal gå inn i fulltidstjeneste som misjonærer etterpå, men dersom de når året er omme kan føle seg bedre rustet til å være «misjonærer» hvor de er, på sine skoler, arbeidsplasser og i sine nabolag, og føler seg komfortable til å bruke sine evner og gaver til å gjøre det, har de fått med seg mye.

 

Vær gjerne med og be for ettåringene; at Gud skal få arbeide i dem og gjennom dem dette året. Og for tiden som kommer etterpå; at de skal få fortsette å følge og tjene Gud på ulikt vis.

Bildet viser to av England ettåringene 17/18 ute i England, som lener seg mot hverandre

f.v. Mattias, Daphne.

Dersom du vil følge med på hva ettåringene driver med i det daglige, kan du følge deres blogger her.

 

Det er fortsatt ikke for sent å søke om å bli ettåring skoleåret 2018/ 2019! Kanskje er det deg som skal bo i England neste år, og dele historier fra feltet, med eller uten lysbilder?

Søknadspapirer finner du her.

 

 

 

Tekst: Solgunn P. Smith

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp