Tilbake til nms.no Kinablogg
Meny
Foto: Ole Jacob Grønvold Last ned

Akademisk erkjennelse av kirkens merverdi som diakonal aktør

Ved siden av å koordinere diakonale prosjekter Kina, studerer NMS utsending Tom Rode-Christoffersen en Mastergrad i Ledelse av Frivillige Organisasjoner ved Universitetet i Hong Kong (HKU) og uteksamineres i Desember. Selv om HKU er et helt sekulært universitet, opplever misjonæren at kirkens merverdi som diakonal aktør erkjennes og legges merke til i studiene av frivillige organisasjoner. I dette intervjuet gir han fire eksempler på denne anerkjennelsen.
Del Facebook Twitter E-post

Tekst: Marieke Rode-Christoffersen

a) “X-faktoren” i Kristen tro:
Et eksempel på kristnes «x-faktor» i sosialt arbeid kom blant annet til syne gjennom en studie av en lokale kristen sosial virksomhet i Hong Kong som hjelper tidligere innsatte få en ny start i livet gjennom opplæring og jobb ved bilverksteder. Det fascinerende med det casestudiet og mange andre, var at forskerne også erkjente at kristen tro og bønn utgjorde en stor forskjell både for de som drev bedriften og de tidligere kriminelle.

b) Kristnes vilje til å samarbeide:
Ikke-kristne forskere og studenter bemerker at mange kinesiske frivillige organisasjoner generelt er relativt territoriale og uvillige til å samarbeide, men at dette ikke er tilfelle for Kristne organisasjoner som er svært positive til å samarbeide og å hjelpe andre organisasjoner.

Tom K. Rode-Christoffersen

NMS partnere har hatt mye spennende samarbeid på tvers av grenser. Bildet er av ledere i Amity Foundation fra Kina som hilser på kirkeledelsen i Madagaskar. Foto: Tom K. Rode-Christoffersen

c) Erkjennelse av viktigheten av Kirken som diakonal aktør:
Globalt, er det en voksende erkjennelse av at tros baserte organisasjoner er viktige for å kunne skape utvikling. Selv i offentlig sektor og FN systemet er den naive troen fra 80- og 90-tallet om at det var mulig eller ønskelig å ha en tros- og verdi-nøytral utviklings filosofi på vikende front. Allikevel dominerer ofte sekulære organisasjoner som UNICEF og «the Gates Foundation» vestlige debatter om utvikling. «Selv om jeg var klar over at Kirkens diakoni gjør en enorm forskjell globalt, hjelper studiene meg til å se at den globale Kirken i realiteten er både svært effektiv og har hatt og har et langt større diakonalt arbeid enn de organisasjonene vi ofte tar som referansepunkt» sier Rode-Christoffersen.

Mens vestlige skolebøker vektlegger Marshallhjelpen (ERP), viser statistikken at kristne organisasjoner stod for over 90% av nødhjelp og bistand i etterkrigstiden i Europa. Over halvparten av skoler på det afrikanske kontinentet i dag drives av Kirker og den katolske Kirke alene behandler mer enn en tredjedel av alle AIDS-pasienter globalt. Selv i land som Kina, hvor kirken fortsatt er relativt liten og har hatt få muligheter til å jobbe diakonalt, er nesten 75% av alle barnehjem drevet av protestantiske kirker.

d) Forskning på effekten av tro ved diakonale institusjoner: 
NMS utsendingen synes det også var fascinerende å studere forskning gjort i Kina og USA som sammenlignet kristne sykehjem med private sekulære sykehjem i begge land. Til tross for at ansatte i de kristne sykehjemmene hadde lavere lønninger, yter de mye bedre service ifølge pasientene. Studiet i Kina fant også at de kristne sykehjemmene har en langt lavere utskiftning av ansatte og pasienter uttrykte at de ansatte hadde «en omsorgsfull holdning» og at de uttrykte en «glede over å arbeide for Herren».

Universitetet i Hong Kong

NMS utsending Tom K. Rode-Christoffersen. Foto: Universitetet i Hong Kong

Oppmuntrende
«Selv om disse forsknings-resultatene ikke var overraskende, var det allikevel oppmuntrende at dette var åpenbart også for ikke-kristne og at dette kunne dokumenteres gjennom grundig forskning» sier misjonæren med et smil.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp