Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Ebise Anisa Last ned

Bibelskolerektor ble student

Azalech Gaga Dalo er våren 2023 i innspurt med en masteravhandling i teologi ved Mekane Yesus-seminaret i Addis Abeba. Hun har bakgrunn som bibelskolerektor og ser utfordringer i kirken sin som hun vil ta et oppgjør med.
Del Facebook Twitter E-post
Bildet viser Azalech i lesesalen foran laptopen sin

Azalech jobber med masteroppgaven sin på seminarets lesesal.

Azalech Gaga Dalo kom fra stillingen som rektor på bibelskolen i Arba Minch i Sør-Vest Etiopia da hun valgte å bli student igjen. Etter studiene skal hun tilbake til bibelskolen.

Hun er en av kvinnene som har fått mulighet til å ta en mastergrad i teologi gjennom stipendordningen som Presteforeningen i samarbeid med NMS er med på å dekke.

Arba Minch – byen mellom 40 kilder

Arba Minch betyr 40 kilder, og det sies at byen ligger midt imellom 40 vannkilder. Byen ligger ved en av Etiopias største innsjøer Abaya og er blitt en attraktiv destinasjon både for nasjonale og internasjonale turister. Sør for Abaya-sjøen ligger Chamo som også er kjent som krokodillesjøen.

Det er ikke usannsynlig at bibelskolen i Arba Minch etter hvert vil bli oppgradert til høyskole/seminar.

Mekane Yesus-kirken i Etiopia, som bibelskolen tilhører, er den største av alle medlemskirkene i The Lutheran World Federation (LWF). Behovet for utdanning av ledere og teologer er enormt. Kirken har mer enn 11 millioner medlemmer og vokser så fort at kirken har problemer med å utdanne nok folk til menighetene.

Det satses på utdanning

Mange menigheter blir ledet av evangelister med kun ett års utdannelse fra en bibelskole. Noen menigheter har ikke en evangelist engang. Foruten de største bymenighetene er det vanlig at én prest har ansvar for flere menigheter, og det kan derfor gå lang tid mellom hver gang menigheten får feiret nattverd eller gjennomført dåp i små landsbyer.

Det satses på utdanning, og Mekane Yesus-kirken har nå mer enn 50 bibelskoler og 8 regionale seminarer.

Stipend til kvinner

Fortsatt er det flest menn som studerer teologi i Etiopia. Mange menigheter vil ikke satse på kvinner, og argumentene knyttes for eksempel til barselspermisjon.

Stipend til kvinner har imidlertid vært med på å gi flere kvinner muligheten til å studere. Utviklingen viser at de kvinnene som får teologisk kompetanse, også slipper mer og mer til i alle typer stillinger i kirken.

Syndsbekjennelse som tema

Azalech er i innspurtsfasen av masteravhandlingen sin. Hun har valgt syndsbekjennelse som tema, og skriver om at syndsbekjennelse er nødvendig selv om vi bekjenner oss som kristne.

Hennes valg av tema er knyttet til konkrete utfordringer hun har sett i kirken sin.

Mekane Yesus kirken er en mangfoldig kirke, med mange ulike uttrykk fra det lavkirkelige til det høykirkelige. Det er en dynamisk kirke i vekst. Samtidig er det ikke til å stikke under stol at kirken også har mange utfordringer.

«Syndfrie kristne»

Bildet viser Azalech

Azalech er i masteravhandlingen sin opptatt av syndsbekjennelsen.

I det siste har en gruppe ungdommer fra Mekane Yesus-kirken i Arba Minch trukket seg mer og mer ut av kirkens fellesskap og dannet noe eget på si.

De underviser at syndsbekjennelse er unødvendig for kristne som allerede er erklært syndfrie. Kristne kan dermed leve slik de vil og trenger ikke å bry seg om konsekvensene av sine handlinger.

Denne flokken har etter hvert vokst til om lag hundre stykker, og måten de går frem på har fått noen negative konsekvenser for noen av ungdommene som er blitt med.

Azalech er opptatt av at ungdom ukritisk blir dratt med inn i en setting der man ikke blir stilt til ansvar for sine handlinger og at terskelen for overgrep og overtramp dermed senkes.

Glad i kirken sin

Som bibelskolelærer og teolog er Azalech opptatt av å adressere teologien i spørsmålet om syndsbekjennelse før gruppen vokser seg større og muligens utvikler seg til noe som kan minne om en sekt.

Hun er glad i kirken sin og vil ta et oppgjør med det hun ser er skadelig praksis.

I en kirke med voksesmerter er det ikke første gang sterke personligheter får for mye makt i lokale menigheter og kan styre som de selv vil. Ofte tar det litt tid før problemer på grasrotplan blir oppdaget og adressert av den sentrale kirkeledelsen.

Azalech Gaga Dalo mener derfor det er viktig å utdanne teologer slik at så mange menigheter som mulig får ledere med et minimum av teologisk kompetanse.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp