Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: foto Hirko Yosef Last ned

Ambassadørkvinnene er aktive

Så godt at prosjektet har en leder som planlegger langsiktig og drar fordel av gode situasjoner, for egentlig skulle opplæringen av ambassadørkvinnene være i høst, men prosjektlederen samlet dem allerede i juni, da det var noenlunde rolig og fredelig. Akkurat nå er det urolig igjen og en samling ville ikke være mulig.
Del Facebook Twitter E-post

Prosjektlederen Hirko Yosef inviterte ti kvinner til en fire uker varende opplæring. Disse kvinnene hadde tidligere en fistelskade, fikk en operasjon og er nå friske igjen. Fem av kvinnene kom fra Begi området, fire fra Tongo, lenger vest mot grensen til Sør-Sudan og en fra Kondala, sør-øst fra Begi. Egentlig skulle det være tre kvinner fra Kondala, men grunnet sikkerhetsproblemer kunne bare én komme; derfor valgte de flere fra Begi.

Her er ambassadørkvinnene på avslutningsfesten, med de nye klærne og med paraplyene.

Kvinnene hadde en god tid i Begi på synodetunet, hvor opplæringen fant sted. De lærte ikke bare om svangerskap, fødsel, helsesjekk og kompliserte fødsler som kan føre til en fisteldannelse, men ble også bygget opp igjen etter en svært vanskelig tid, hvor de levde med en fistel, ble utstøtt, og noen til og med skilt fordi mannen ikke lenger ville ha noe med dem å gjøre. De lærte også om inntektsbringende aktiviteter. Etter fire uker hadde de en avslutningsseremoni hvor de fikk diplom, nye klær og en paraply. Paraplyen skal ikke bare beskytte dem mot regn og sol, men også være tegn på at de er på besøk hos gravide for å veilede dem og gi en sterk anbefaling at de burde føde på en helseinstitusjon.

Sammen med ambassadørkvinnene er lederen for kvinnedepartementet Rev. Workinesh, stående i midten med lyserød jakke.

Kvinnene fikk også støtte til å starte opp med egen inntektsbringende aktivitet. På denne måten får de et levebrød uten å være avhengig av prosjektet. Åtte valgte å drive med husdyravl og to med småhandel.

Halvparten av kvinnene er muslimer, de andre er protestanter. Det viser at området hvor prosjektet er aktivt, har en befolkning med forskjellig religiøs bakgrunn; i byen er de kristne i flertall, mens i landlige områder dominerer muslimene.

 

Desalegn med sin erfaring var en berikelse for undervisningen

Opplæringen ble gitt av forskjellige fagpersoner, en av dem var Desalegn Asefa. Han var prosjektleder for et tilsvarende prosjekt i Kamashi fra 2015 – 2020. Han kunne gi mye av erfaringen sin videre til Hirko, og det han hadde lærte i Mekele hos «Healing Hands of Joy», prosjektet som startet opp med å opplære kvinner til ambassadører.

Ambassadørkvinnene er aktive og ved siden av å besøke gravide informerer de også prosjektet om kvinner som lider av en fistelskade. Disse kvinnene skal bli kjørt til et spesialsykehus hvor de blir operert. På den måten jobber prosjektet ikke bare preventivt, men også kurativt.

Etiopia befinner seg i en vanskelig situasjon med en del uroligheter, dessverre også i Begi Gidami området. Dette hindrer arbeidet og vi ber og håper at situasjonen blir lettere og tryggere igjen. Be gjerne for prosjektet, medarbeiderne og for landet Etiopia.

Tekst: Sonja Küspert, foto: Hirko Yosef

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp