Tilbake til nms.no Etiopiablogg
Meny
Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy. Øverste rekke fra venstre til høyre: Ahmed Deresa, Kadir Abdisa, Kasim Waga. Nederste rekke: Mitiku Asefa og Nasir Lencha. Last ned

Fem Mao-ungdommer om fremtiden

To vil studere teologi, to vil studere økonomi og en vil studere engelsk. De har en ting til felles: De er morsmålsbrukere av mao-språket hozo/shuluyo og kommer fra meget enkle forhold. Tre av dem kan bli blant de første mao med høyere utdanning.
Del Facebook Twitter E-post

Prosjektet som jobber med mao språk og kultur i kirken skal gi støtte til 22 ungdommer på ungdomsskole- og videregående-nivå, og tre for utdanning på høyskole eller universitet («diploma» eller «degree» etter 10. eller 12. klasse). Vi hadde en åpen utlysning, og fikk inn fem gode søkere for disse tre stipendene; i tillegg kommer Olana Lencha som er medlem av prosjektteamet (se https://nms.no/etiopia/2020/06/04/hvor-langt-har-vi-kommet/). Olana er utdanna mekaniker, men vil gjerne studere engelsk for bedre å kunne bidra til språk- og evangeliseringsarbeidet blant mao.

Et viktig kriterium for stipendet er at de skal være morsmålsbrukere av et mao-språk. Kirken i området ønsker å åpne for bruk av flere språk enn kun majoritetsspråket, men det fins veldig få som er mao og har god nok utdannelse til å ta ledende stillinger. Når hozo/shulyo og seze en dag vil bli anerkjent som offisielle språk av staten, vil man dessuten trenge mennesker med utdannelse som kan drive arbeidet med språkutvikling. For å oppnå dette må utdanningsnivået heves.

Olana Lencha, medlem i prosjektteamet og en viktig forkjemper for at flere Mao skal få høyere utdanning. Foto: Sophie Küspert-Rakotondrainy

Vi var fire fra prosjekt-teamet som møtte de fem søkerne i Asosa den 21. juli. To i teamet er selv mao med høyere utdanning; Hika Dinbasha, en seze-språklig prest og Olana som er shulyo-språklig. Disse to hadde de beste forutsetningene til å vurdere de fem kandidatene. Etter intervjuene satt vi med følelsen at vi ønsket prosjektet hadde rom for å gi alle en sjanse. Alle fem hadde gode ideer og planer og vil alle på sin måte kunne bidra til et mer likestilt og rettferdig samfunn.

Mitiku har et sterkt ønske om å studere teologi; han er allerede involvert i menighetsarbeidet, har fått utdanning i muntlig bibelhistoriefortelling på morsmål  og bruker shulyo i sang og forkynnelse. Også Ahmed ønsker å studere teologi. Han ble kristen for bare sju måneder siden, og har et stort ønske om å lære mer. Kasim og Kadir vil gjerne studere management eller finans, og ser på utvikling fra et økonomisk perspektiv. De har begge en strategi om at hvis de kan lære opp folk innen sparing og investering, vil man snart se en forskjell i levestandarden. Nasir vil studere engelsk. Han har forstått at dersom shuluyo-folk vil utvikle sitt språk og sette sin etnisitet og kultur på agendaen, må de samarbeide med mennesker utenfor sin region Oromia. For dette må de kunne snakke amharisk og aller helst engelsk. Nasir ønsker ikke at noen skal snakke ‘for’ mao-folk. Hvis noen fra utlandet vil vite om mao skal de kunne finne noen som kan snakke for seg selv. På engelsk! Olana vil også gjerne lære engelsk så han virkelig kan jobbe i prosjektet og bidra i diskusjoner som mest av alt angår han og hans folk og som ikke bare burde føres av mennesker utenfra.

Dessverre kan vi bare støtte tre av disse ivrige kandidatene, og vi venter spent på hvem som vil bli valgt av hele prosjektteamet. Vi vil oppdatere bloggen med informasjon om hvem av de fem som ble valgt. Dessverre fikk vi ingen kvinnelige søkere. Blant elevene som får støtte til videregående-opplæring er det noen jenter, så om noen år håper vi å se den første kvinnelige mao-hozo studenten.

 

På bildet øverst i artikkelen er de fem søkerne i denne rekkefølgen: Øverste rekke fra venstre til høyre: Ahmed Deresa, Kadir Abdisa, Kasim Waga. Nederste rekke: Mitiku Asefa og Nasir Lencha.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp