Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Kati Tali Last ned

Sommerhilsen fra Estland

Sommeren er tid for påfyll og hvile, inspirasjon og planlegging – og Saku barneleir!
Del Facebook Twitter E-post

På sommeren er menighetens liv her i Estland litt roligere for presten enn i høysesongen. Vi har gudstjenester hver søndag også på sommeren, med overraskende mange deltakere i år til årstiden å være (ofte 30-40 hvis vi tar med barna). Vi hadde et såkalt evangelisk møte med mange til forbønn før St. Hans. Så var det en fantastisk konsert i starten av august. En kirkelig begravelse var det (i Estland er de fleste begravelser sekulære). Dessuten har det titta mange nysgjerrige innom på hverdager i sommer, og det har vært en god del barnedåp (de fleste av dem som egne kirkelige handlinger, slik tradisjonen er i Estland).

I skrivende stund har vi akkurat avsluttet Saku barneleir. Det var en skikkelig velsignet helg på alle måter, med en flott flokk av barn, ledere (ungdom og voksne) – og fantastisk vær! Vi var på leirstedet Saku Noortelaager (Talu), som faktisk ligger i Saku kommune.

Sommeren er også tiden for å hvile, lade batteriene, for å evaluere de siste månedens aktiviteter, planlegge høsten og legge mer innsats i kirkebyggingen. Det har vært tid til i hvert fall noe av dette!

Du som leser dette er sannsynligvis en av dem som bryr deg om misjonen i Estland og menighetsbygging i Saku. Tusen takk for det, og takk for dine bønner!
Før sommeren var det vår, og det var ganske travel her. For vår families del ble det ekstra mye å følge opp, siden vi fikk vårt barn nummer fire i mai! Derfor har det vært så som så med blogginnlegg i det siste. På den annen side kan også eldre nyheter være av interesse for noen, så her kommer noen høydepunkt fra mai og juni:

– Den 7. mai fikk Saku menighet sin egen kapellan (eller hjelpeprest, som det heter på estisk). Ariel Süvari heter han. Ariels hovedjobb er å være sjelesorger på et omsorgssenter, men ved siden av det tar han (og familien) nå del i menighetens arbeid. Det er jeg, som hovedprest, veldig takknemlig for!

– Den 20. mai ble alle menighetens frivillige arbeidere – rundt 70 – og deres familier invitert til en samling. Dette er andre året vi gjør det, og vi elsker allerede denne tradisjonen!

– Den 4. juni stod sju mennesker i alderen 14-54 til konfirmasjon i Saku kirke. Til tross for aldersspennet, var det en fin gruppe. Tre av dem ble også døpt. En av dem var nettopp med som leder på Saku barneleir. To var innom her om dagen for å snakke om vigsel. To av dem har fortsatt å gå regelmessig på gudstjeneste etter konfirmasjonen. Per i dag er det om lag 230 døpte medlemmer i Saku menighet.

– Presten i Mustamäe menighet, Tiina Klement, fylte 50 år den 17. juni. Det ble markert i den nye, halvferdige Mustamäe kirke. Det var også flere gjester og hilsener fra Norge, og det ble gitt mange og gode gaver til ferdigstilling av kirkebyggets kjøkken – som blant annet skal brukes til diakonale tiltak i bydelen.

– Nå i sommer har endelig byggearbeidet i Mustamäe kirke kommet i gang igjen etter en lang pause. Tiina tør verken å håpe eller love noe, men det er en viss mulighet for at hovedkirkerommet vil få brukstillatelse og bli vigslet på menighetens «fødselsdag», den 23. november i år. Dette vil være et veldig viktig skritt for menigheten i så fall. Per i dag er det en stor utfordring at de ikke kan annonsere gudstjenester og andre arrangement, siden kirka ikke har brukstillatelse.

– Per i dag står kirkebyggingen i Saku på stedet hvil, samtidig som vi har en lokal innsamlingsaksjon for å gjøre området ute rundt kirka ferdig. Vi håper det lykkes å komme i gang med dette i september. Når det er gjort, prøver vi å gjøre underetasjen i kirka helt ferdig.

Ellers preger selvfølgelig fortsatt situasjonen i Ukraina og Russland vår og Estlands situasjon til en viss grad. Det er mange spenninger i det estiske samfunnet for tiden. Ved midtsommerstid fant jeg trøst i de profetiske ordene til døperen Johannes’ far, Sakarja:

«Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det. Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus» (Luk 1:68-69)

Ha en velsignet høst!

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp