Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Kadri Keskula Last ned

Takkebrev fra Estland

Våren 2022 hadde NMS en aksjon for flyktninger fra Ukraina til Estland. Her følger takkebrevet:
Del Facebook Twitter E-post

«Kjære venner i Det Norske Misjonsselskap.»

Slik starter Kadri Põder et brev til NMS som beskriver støtten til deres arbeid for Ukrainas flyktninger. Kadri er Internasjonal kontaktperson for Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELC). Videre skriver hun:

«24. februar 2022 invaderte troppene fra Russland Ukraina og startet en fryktelig krig der. Krigen som har vart i over et år nå og som vi fortsatt ikke ser noen ende på, har ført til en humanitær katastrofe. Som dere sikkert vet, har omtrent en tredjedel av hele befolkningen i Ukraina flyktet fra krigen – cirka 8 millioner mennesker har forlatt Ukraina, cirka 6 millioner mennesker er internt fordrevet.

I Den evangelisk-lutherske kirke i Estland (EELC) ble vi dypt berørt av den svært raske reaksjonen til Det Norske Misjonsselskap (NMS) i krisesituasjonen. Allerede dagen etter krigens start kontaktet dere oss, og allerede i første halvdel av mars lanserte NMS en giverkampanje for å hjelpe de ukrainske ofrene for krig. Før dere lanserte kampanjen, håpet dere på å samle inn rundt 10 000 Euro, men 8. juni 2022 overførte dere 15 545,28 Euro til EELC.

Vi er veldig takknemlige for deres sjenerøse støtte!

Da NMS-kampanjen ble lansert i mars 2022 hadde omtrent 12 000 ukrainske flyktninger kommet til Estland. Per i dag har 130 150 kommet. 70 927 av dem oppholder seg i Estland, resten har flyttet til andre land (Tallene er fra mai 2023, NMS’ anmerkning).

EELC har vært aktivt involvert i å hjelpe og støtte ofrene for krig fra Ukraina og med støttet inn til Ukraina. Rett etter begynnelsen av krigen etablerte EELC-ledelsen et spesialfond for å støtte Ukraina. I 2022 ble det donert til sammen 83 027 euro til dette fondet fra våre internasjonale partnere og private givere.

Støtten har blitt brukt slik:

  1. Støtte til mennesker i krigssonen i Ukraina.
  2. Støtte til Ukrainske flyktninger i Estland. Pengene har blitt brukt til å skaffe boliger, samt humanitær hjelp til flyktningene.
  3. Støtte til internasjonale organisasjoner i Estland som gir humanitær hjelp til flyktninger fra Ukraina i Estland

Kjære venner i NMS, vi er dypt takknemlige for deres gode og rause støtte som har gjort oss i stand til å hjelpe de som lider mest på grunn av krigen i Ukraina. Takk skal dere ha!

Må Gud velsigne dere og arbeidet dere gjør!»

Kadri Eliisabeth Põder

(Brevet er litt forkortet av Sven Skjold)

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp