Tilbake til nms.no Estlandblogg
Meny
Foto: Magne Mölster Last ned

Vi skriver historie!

Julevandring etter norsk modell – kan det fungere i Estland?
Del Facebook Twitter E-post

I Norge er det mange steder godt samarbeid mellom kirke, skole og barnehage, i hvert fall i forbindelse med advent og jul. I Estland er det svært varierende om det er noe slikt. Ofte dropper skolen samarbeid, med den begrunnelse at skole og barnehage er livssynsnøytrale. Før kommunisttiden var en tur til kirka før jul en helt selvfølgelig del av skolens opplegg. Det var dessuten vanlig de første årene etter Sovjetunionens fall.

I menigheten i Saku hadde vi lenge snakket om å få til noe her. I forfjor rakk vi så vidt å få kirka ferdig nok til innvielse før jul, så da var det ikke aktuelt. I fjor var det så mange koronarestriksjoner. Men i år sendte endelig Ave (som hovedansvarlig) ut menighetens invitasjon til barnehagene i Saku. Vi planla for to dager med opptil tre julevandringer. Men det tok ikke mange timene før lista var full, og vi måtte utvide til fem forestillinger begge dager. Stort sett var det to barnehagegrupper på hver forestilling.

Til sammen deltok 269 barn og barnehagelærere på julevandring i Saku kirke. De fikk sitte ved bålet sammen med gjeterne; lete etter en forsvunnet sau, følge med Josef og Maria på deres vei, fram til de endelig fant husrom. Dessuten fikk de synge med engelen, samt «Glade jul» og en adventslys-sang.

Julens Herre hadde visst forberedt dette selv, for vi fikk med et fantastisk lag av frivillige skuespillere – menighetsmedlemmer med fleksibel arbeidstid, i svangerskapspermisjon osv. En av barnehagelærerne gav følgende tilbakemelding etterpå: «Hjertelig takk for denne flotte opplevelsen! Dere fortalte barna julehistorien så barnlig, medrivende, forståelig – barna var så fint inkludert. Takk, takk, takk!»

Uten at vi har oversikten, var det sannsynligvis første gang at julevandring etter norsk modell ble gjennomført i Estland. I alle fall var det første gang i Saku. Så historisk var det i alle fall! 🙂

I Saku er nå omtrent 85 prosent av kirkebygget ferdig. I år har for første gang kommunen bidratt noe økonomisk, og det er flott – særlig siden andre gaver har minket i år. Et nytt fokusområde har vært diakonal hjelp til en kirkelig partner Ukraina, og ukrainske kvelder for flyktninger i Saku. Takket være NMS-innsamlingen har også flere andre diakonale prosjekter i kjølvannet av Ukraina-krigen fått støtte.

I Mustamäe menighet gjentas suksessen fra i fjor med et storslagent julespill nå i advent. Ellers er denne menighetens aller største jule- eller nyttårsønske som før: Å gjøre kirkebygget så ferdig at de får brukstillatelse – så flere mennesker får mulighet til å komme og se og høre evangeliet om Jesus Kristus!

Takk for at du med i forbønn og givertjeneste for menighetsbygging, barne- og ungdomsarbeid i Estland!

Forbønnsønsker:
* Om vekst i ungdomsarbeidet i Saku og Mustamäe menigheter og i den estiske lutherske kirken som helhet.
* For oss som står i lederposisjoner, både i barne- og ungdomsarbeidet og på menighetsnivå.
* Om at Gud velsigner Estland med flere nye menigheter og kirkebygg i framtiden, og spesielt for ferdigstillelsen av Mustamäe kirkebygg.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp